tisdag 13 augusti 2013

Radioreklamen fortsätter minska

Framtiden för kommersiell radio i Sverige ser allt mer mörk ut. Mediebyråerna förmedlade betydligt mindre radioreklam i sommar jämfört med förra året, enligt Mediebyråbarometern. I juni var minskningen 29 procent och i juli 25 procent. Under första halvåret ackumulerat blev minskningen 15 procent. Därmed bekräftas den långsiktigt nedgående trenden för radioreklamen.

Radion är inte det enda mediet som har drabbats av en kraftig nedgång under sommaren. Sämst gick det för kvällspressen medan digitala medier, främst Internet, var enda vinnaren.