torsdag 19 september 2013

Lediga FM-frekvenser i 150 kommuner

Påståenden om frekvensbrist på FM pulveriseras
Skärgårdsradion vill utöka sitt sändningsområde i Stockholms skärgård skriver Radionytt. I en ansökan till Myndigheten för radio och TV ber Skärgårdsradion, som sänder via en närradiosändare på Värmdö, om att få nå även de angränsande kommunerna i Stockholm skärgård.
I Sverige finns idag minst 150 lediga FM-frekvenser.

Skärgårdsradions ansökan gäller Nynäshamn, Haninge, Åkersberga och Norrtälje. Det utökade sändningsområdet vill privatägda stationen nå dels genom en effekthöjning av den befintliga närradiosändaren, dels genom slavsändare på "några strategiska platser i skärgården". 


Ansökan aktualiserar DAB-lobbyns felaktiga påståenden om att FM-bandet är fullt och att det inte finns plats för nya kanaler. En närmare granskning visar att det finns vakanta frekvenser på FM-bandet i cirka 150 kommuner. Dessa frekvenser är avsedda för den ideellt drivna närradion. Denna för en alltmer tynande tillvaro och man kan räkna med endast enstaka frekvenser i framtiden kommer att tas i bruk av det som också benämns föreningsradion.

Sverige är idag det enda land i Europa som tillåter kommersiella aktörer att ta över närradiofrekvenser.