tisdag 31 oktober 2017

Nya tillstånd för kommersiell radio i tre rikstäckande FM nät i Sverige

Leder tillstånden till "en bättre balans mellan public service-radio och kommersiell radio"? - 35 regionala tillstånd står nu på tur.
Myndigheten för press, radio och tv har nu delat ut nationella tillstånd för analog kommersiell radio. Radioaktörer har länge efterlyst möjlighet att sända över större områden, detta för att förbättra de kommersiella förutsättningarna.  Inte oväntat gick tillstånden till tre i Sverige redan etablerade aktörer; tyska Bauer (nät 1), franska NRJ (nät 2) och svenska MTG (nät 3). Tillstånden gäller 1 augusti 2018–31 juli 2026.

måndag 30 oktober 2017

Norsk radiomarknad inför dramatiskt skifte. FM lokalradio fortsatt uppåt.

Lyssnare ger upp rikskanaler när DAB blir ett sämre alternativ. Lokalradion kan bli hot mot de utlandsägda kanalerna.
Tack vare att rikskanalerna med NRK i spetsen lämnar FM får många lokala radiostationer
allt fler lyssnare. Det visar lyssnarmätningen för tredje kvartalet. De två mest utstående
fylken (länen) är Hedmark och Telemark, men även i andra fylken är ökningen påtaglig.  Ett flertal rapporter pekar på en tydlig trend som visar att stora skaror lyssnare kommer att bli kvar på FM och många även kompletterar och vidgar sitt kanalurval med radio via mobilt bredband även i bil.

fredag 27 oktober 2017

Frekvensspektrum effektiviseras för framtidens mobila tjänster

Marksänd radio och tv kan räkna med att lämna högre frekvensutrymme
Radiofrekvenser är en begränsad resurs med ett stort samhällsekonomiskt värde. Utgångspunkten är att frekvenserna bör användas på ett effektivt sätt och leda till så stor samhällsnytta för hela landet som möjligt. Sverige ska kunna behålla sin ställning som ledande på områdena it, bredband och trådlös kommunikation. Regeringen har därför utsett en särskild utredare som ska föreslå hur radiospektrumanvändningen kan planeras för åren 2027–2047. I direktiven uppmärksammas begränsad användning av vissa frekvensband bl.a. för marksänd digitalradio (DAB). Även harmoniseringen med att flytta marksänd tv till lägre frekvenser i UHF-bandet nämns.

söndag 22 oktober 2017

Folkomröstning om public servicefinansiering i Schweiz - igen

Största politiska partiet vill halvera budgeten för SBC. Ett hot även mot närradion.
En majoritet i båda kamraterna i det schweiziska parlamentet röstade nyligen emot ett initiativ - No Billag - för att slopa den obligatoriska schweiziska tv- och radiolicensavgiften. En intäkt som inte enbart public service är beroende av utan även närradion. Bakom initiativet står populistiska SVP som nu lyckats samla in de mer än 112.000 underskrifter som behövs för att få till en nationell omröstning.

4 mars 2018 röstar schweizarna om förslaget om att avskaffa den obligatoriska licensavgiften som idag är CHF 452 (SEK 3757 kr).  Ett ja till "No Billag" innebär dramatiska förändringar för SBC och närradion.

torsdag 19 oktober 2017

Radio och tv direkt till storpublik via mobilt bredband snart här

BBC rapporterar om fortsatt framgång med att utveckla LTE Broadcast.
Radiolyssningen sker i ökad grad alltmer via Internet och då särskilt på mobila plattformar som smartphones och läsplattor. Mycket via fast fiber och wifi, men de mobila bredbandsnätet (MBB) på 4G - och senare 5G - får ökad betydelse.  Sedan några år har stora radiobolag, telekombolag och elektronikindustrin arbetat för att utveckla den nya eMBMS-tekniken (LTE Broadcast) för radio och tv. BBC rapporterar nu om sitt arbete samtidigt som samverkansgruppen 3GPP publicerar sin senaste rapport Release 14.

tisdag 17 oktober 2017

Ledare: Public service-skatt kan stärka "en stat i staten".

I sin iver att lugna förespråkarna för en fri och oberoende public service går utredningen dock för långt med förslag som kommer att innebära minskad demokratisk insyn och kontroll av de offentlig ägda SR, SVT och UR.  Utredningens förlag baseras på hur det har sett ut igår och idag. Man har inte gjort en analys om hur framtiden för public service kan komma att te sig - tekniskt och marknadsmässigt. Finansieringsmodellen får inte leda till att public service i ännu högre grad än idag blir ”en stat i staten”.
Läs hela ledaren

måndag 16 oktober 2017

Utredningsförslag: Public service-skatt ersätter tv-avgiften

Sverige får en internationellt unik finansieringslösning.
Radiotjänst upphör.
Idag överlämnande public service-kommittén sitt förslag om finansieringen av public servicebolagen SVT, SR och UR.  Från 2019 ska en avgift som baseras på en (1) procent av den beskattningsbara inkomsten för alla som fyllt 18 år ersätta avgiften för innehav av tv-mottagare som idag gäller för varje hushåll. Den maximala public service-avgiften beräknas för 2019 uppgå till 1.308 kronor per person och år.  De som saknar inkomst betalar ingen avgift. Radio- och tv-avgiften uppgår för närvarande till 2.340 kronor per år/hushåll.  Riksdagens samtliga åtta partier står bakom förslaget.

söndag 15 oktober 2017

NRK är politikernas bortskämda skitunge

Bild: Dagbladet
En av Norges största dagstidningar i hårt angrepp på public servicebolaget
I statsbudgeten som presenterades i veckan minskade stödet till medierna utom när det gäller NRK vilket uppmärksammats i flera tidningar. Dagbladet politiske redaktör John Arne Markussen går på ledarplats i Dagbladet den 10 oktober i fränt angrepp på NRK. Varje gång någon låter sig göra en kritisk anmärkning om NRK - oavsett om det är om institutionens alltför dominerande ställning inom mediebranschen, finansiering, lönenivåer eller hur man löser programuppgifter så går NRK i skyttegravarna. Eventuella försök att diskutera verksamheten blir föst åt sidan, nästan som en oanständig inblandning, skriver Markussen.