fredag 27 oktober 2017

Frekvensspektrum effektiviseras för framtidens mobila tjänster

Marksänd radio och tv kan räkna med att lämna högre frekvensutrymme
Radiofrekvenser är en begränsad resurs med ett stort samhällsekonomiskt värde. Utgångspunkten är att frekvenserna bör användas på ett effektivt sätt och leda till så stor samhällsnytta för hela landet som möjligt. Sverige ska kunna behålla sin ställning som ledande på områdena it, bredband och trådlös kommunikation. Regeringen har därför utsett en särskild utredare som ska föreslå hur radiospektrumanvändningen kan planeras för åren 2027–2047. I direktiven uppmärksammas begränsad användning av vissa frekvensband bl.a. för marksänd digitalradio (DAB). Även harmoniseringen med att flytta marksänd tv till lägre frekvenser i UHF-bandet nämns.


I direktiven skriver regeringen att den ökade frekvensanvändningen, det ökade behovet av datakapacitet och önskemål om bättre geografisk täckning ställer allt högre krav på infrastrukturen och gör det särskilt angeläget att radiospektrum utnyttjas effektivt och flexibelt på ett sätt som gynnar allmänintresset. En frekvensplanering behöver göras strategiskt och förberedas under en lång period, inte minst för att de aktörer som tillverkar utrustning och investerar i infrastruktur behöver stabilitet och säkerhet för sina investeringar.

Utredaren ska bl.a. undersöka de radiospektrumrelaterade förutsättningarna för olika kollektiva nyttigheter såsom sjöfart, transporter och trafikledning, totalförsvar, brottsbekämpning, räddningstjänst, radio och tv i allmänhetens tjänst och forskning. Med beaktande av det rådande allmänna säkerhetsläget har regeringen bedömt att det finns behov av att se över den reglering som styr rätten att använda radiofrekvenser i de delar som avser samhällsviktiga aktörers intressen.

Med hänsyn till den ökande konvergensen mellan olika kommunikationsnät och den framtida utvecklingen av olika typer av tekniker som använder radiovågor, inklusive det faktum att frekvenser är en begränsad resurs, finns det skäl att nu se över hur spektrumresurserna ska användas så effektivt och till så stor samhällsnytta för hela landet som möjligt. Den befintliga infrastrukturen för marksänd radio och tv kan också ha betydelse för analysen.

Regeringen menar att det finns frekvensband som på grund av användningsvillkoren i dag har begränsad användning i Sverige, t.ex. frekvenserna som är koordinerade för digital marksänd ljudrundradio (DAB). Till detta kommer det faktum att den internationella harmoniseringen av frekvensområdet 470–960 MHz ska ses över inför världsradiokonferensen (WRC) år 2023, vilket kan komma att påverka förutsättningarna för marksänd tv.

Särskild utredare blir landshövdingen i Norrbotten Sven-Erik Österberg tidigare riksdagsledamot och statsråd (s). Uppdraget ska redovisas senast 31 oktober 2018.

Ladda ner direktiven
Radiospektrumanvändning i framtiden

Läs även
Mobila telekombolag: Lägre delen av UHF-bandet kan användas gemensamt med televisionen
DAB-radio tar frekvensutrymme från svensk TV
Flytta marksänd television till lägre frekvensband
Radio och tv direkt till storpublik via mobilt bredband snart här