söndag 22 oktober 2017

Folkomröstning om public servicefinansiering i Schweiz - igen

Största politiska partiet vill halvera budgeten för SBC. Ett hot även mot närradion.
En majoritet i båda kamraterna i det schweiziska parlamentet röstade nyligen emot ett initiativ - No Billag - för att slopa den obligatoriska schweiziska tv- och radiolicensavgiften. En intäkt som inte enbart public service är beroende av utan även närradion. Bakom initiativet står populistiska SVP som nu lyckats samla in de mer än 112.000 underskrifter som behövs för att få till en nationell omröstning.

4 mars 2018 röstar schweizarna om förslaget om att avskaffa den obligatoriska licensavgiften som idag är CHF 452 (SEK 3757 kr).  Ett ja till "No Billag" innebär dramatiska förändringar för SBC och närradion.

SVP hävdar att SBC (SRG, SSR) missbrukar sin dominerande marknadsposition, pressar konsumenterna, SBC påstås slösa medel för byråkrati och höga löner samt utgör hinder för privata medieoperatörer. SVP menar att public serviceuppdraget måste definieras tydligare och man kan spara in mycket på de uppdrag som lika bra kan ombesörjas av privata aktörer. 

Parlamentet har även avvisat SVP:s kompromissförlag om en halvering av avgiften. Det högerpopulistiska Schweiziska folkpartiet SVP är största parti i Förbundsförsamlingen.

Upp till 73% av SBC-intäkterna kommer från licensavgifter, men en del av intäkterna går även till privata regionala operatörer och icke-kommersiell närradio.  Närradion, som är till 70 % beroende av dessa intäkter, har redan dragit igång en stor motkampanj. Ett exempel är Radio Berns ”No Billag = No RaBe". En annan känd närradiostation som engagerat sig är den feministiska Radio Lora i Zürich

SBC har framhållit att sändningarna på fyra av de nationella språken - tyska, franska, italienska och rätoromanska - är viktiga för sammanhållningen i landet.

Regeringen har redan beslutat att sänka den årliga licensavgiften till CHF365 (3034 kr) vid början av 2019. Det kommer att bli en märkbar minskning för de flesta hushåll, säger kommunikationsminister Doris Leuthard. Hon säger att besluten var resultatet av den förra folkomröstningen 2015 om ändring av finansieringssystemet. Väljarna avvisade förslaget om en ny skatt för public service radio och tv och valde istället alternativet en avgift för alla hushåll som har utrustning som kan ta emot tv.

SBC kommer att från 2019 få licensintäkterna om cirka CHF1,2 miljarder (ca 10 miljarder kr) årligen. Det innebär att public service måste minska sin nuvarande årliga budget med CHF40 miljoner (332 miljoner kronor).

Läs även

Radio and TV licence fee vote to be held next March (Swissinfo.ch)

SVP zur No-Billag-Initiative: Ja oder Stimmfrei...  (SVP Klartext)

Utredningsförslag: Public service-skatt ersätter tv-avgiften (Sverige)