söndag 8 oktober 2023

FM-radion biter sig fast i Norge

Lokalradion behåller sina befintliga FM-licenser till 2031

Idag marksänder nationella radiokanaler i Norge enbart på DAB, medan FM fortfarande är huvudplattformen för lokal radio. Regeringen skrotar nu sitt tidigare förslag om att åter utlysa alla FM-koncessioner 2025 och föreslår i statsbudgeten att lokalradiostationerna får behålla sina koncessioner till 2031.  

Vad som sedan händer med FM i Norge är ännu svårt att förutse, men erfarenheterna från omvärlden talar för att FM blir kvar. Inga andra länder har ännu inte ersatt FM med DAB.

Tidigare har FM-koncessionerna förlängts genom direkt tilldelning till befintliga koncessionshavare vid två tillfällen, för perioden 2017–2021 och för perioden 2022–2026. Efter att regeringen i förra årets statsbudget föreslog att alla lokalradiokoncessioner på FM ska utlysas på nytt för perioden 2027 till 2031, har Norska Lokalradioförbundet engagerat sig starkt i frågan. FM är fortfarande en mycket viktig plattform för lokalradion, både ekonomiskt och lyssnarmässigt. Föreningen har varit mycket tydlig med att en förlängning av befintliga FM-tillstånd är det enda sättet att säkerställa lokalradiostationernas möjligheter till en förutsägbar driftsekonomi.


Vid stortingsbehandlingen av den mediepolitiska styrsignalen 2023–2026 uttryckte en majoritet i utskottet en förväntning om att regeringen kommer att göra en direkt förlängning av de nuvarande tillstånden för närradioaktörer som sänder i FM-nätet, till 2031. Regeringen siktar på att direkt tilldelning av FM-tillstånd till befintliga närradiotillståndshavare för perioden 2027–2031 ska genomföras i god tid innan nuvarande tillstånd löper ut  31 december 2026, framgår av budgetförslaget från kulturdepartementet.


Ordförande i norska lokalradioförbundet Aslak Sommerfelt Skretting menar att detta är ett viktigt genombrott för branschen och visar effekten av lokalradioförbundets långsiktiga politiska arbete. – Lokalradioförbundet är väldigt glada över att ha hörts så tydligt i tillståndsfrågan.


Budgetförslaget innehåller inte heller några större förändringar för lokalradion. Det mest uppenbara att lägga märke till är att bidragsstorleken för stödsystemet för lokala ljud- och bildmedier har justerats för inflation från 22,2 miljoner NOK till 23 miljoner NOK. 22,8 miljoner norska kronor har också avsatts för bidrag till innovation och utveckling.


– Det är oroväckande att departementet inte kommenterar den utveckling vi såg i branschekonomin förra året. Branschen tyngs av en stark kostnadstillväxt för digitalisering, samtidigt som vi ser stagnerande intäkter på tuffa lokala annonsmarknader. Bidragsordningen för digitalisering av radio hänger inte längre med i utvecklingstakten av DAB som kommit långt och branschen lämnas åt sig själv att stå för de ökade kostnaderna. Vi ser att det går utöver redaktionella insatser, flera radiostationer har minskat det senaste halvåret och det är utmanande att få till en balans i verksamheten, avslutar Skretting.


Analys

Inget land i världen har ännu ersatt FM-radio med DAB eller annat digitalt system för marksändning.  För Schweiz finns dock sådana planer. Genomförandet skjuts upp dock upp varje år efter invändningar från flera kommersiella radiostationer som framhäver att de inte skulle klara sig ekonomiskt utan sina FM-sändningar. Mycket pekar nu på att inte heller i Norge kommer man klara sig utan FM, åtminstone när det gäller lokal radio. 


DAB-radio blir för kostsamt för lokal radioverksamhet samtidigt som DAB har i jämförelse med FM sämre teknisk räckvidd  och är mindre robust ur beredskapssynpunkt.  

Digital radio via Internet tar också över mycket lyssnande samtidigt som modernare system för marksänd digital radio som DRM och 5G Broadcast introduceras.


Fakta

I Norge har radiolyssnandet (på FM och DAB) senaste åren minskat mer än i de nordiska grannländerna. Enligt Kantar mätningar andra kvartalet i år lyssnar 54,6 % på radio dagligen.  Public service NRK1 hade största lyssnarandelen med 21,2% och NRK2 6,9%. För nationell kommersiell radio hade P4 (Viaplay) 11,8% och Radio Norge (Bauer) 4,5%.  För lokalradion gäller att 7,6% lyssnar en genomsnittlig dag.  På utländsk radio 1,8% (främst svensk radio på FM).


Norska lokalradioförbundet  är en riksorganisation för såväl kommersiell lokalradio som ideellt driven närradio. Idag har förbundet 125 radiostationer som medlemmar.


Läs mer

Statsbudsjettet: Dagens tillatelser på FM forlenges til 2031


Endast hälften av befolkningen i Norge lyssnar nu på radio

Norge behåller FM-radio i minst tio år till

Hänsynslös DAB-satsning tar död på lokal radio i Norge

Varför DAB-radio i Norge, men inte i Sverige?