måndag 12 mars 2018

Varför DAB-radio i Norge, men inte i Sverige?

En effektiv lobby i Norge fick politikerna att svika allmänintresset
Som hittills enda land i världen har Norge tagit steget att stänga FM-nätet för nationell
Foto: Odd Richard Valmot


marksänd radio och helt övergå till digitala DAB+.  Med tanke på den massiva utvecklingen med radio online och att FM är en etablerad världsstandard i alla 220 länder har detta dramatiska steg förvånat omvärlden. Hur kunde Norge och Sverige ta så diametralt olika beslut? I Norge har omställningen inte varit populär och lyssningen på NRK och de två kommersiella näten har också minskat till förmån för lokalradio på FM. Men vad och vem låg bakom det kontroversiella norska beslutet? (Bild: Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) och expeditionschef Øyvind Christensen, vid Stortingsmeldingen 2011)


DAB-radio har sänts i Norge sedan 1995, men någon efterfrågan har inte funnits inte heller har klagomål på FM-radio inte dokumenterats. Vid sina beslut i Stortinget kunde politikerna inte hänvisa till något uttryck för medborgarnas intresse och behov av DAB. 

Särintressen inom radiobranschen - vanligtvis benämnd DAB-lobbyn - har förstått att det som kunde ge DAB-radio möjlighet till ett genomslag var att skrota FM-radion. Därmed skulle lyssnarna inte ha något annat val än att köpa nya DAB-mottagare. Här underskattades möjligheten att Internet skulle bli ett attraktivt alternativ för såväl radio som annan musikdistribution.

Lobbyn har effektivt kunnat bearbeta politiker i Stortinget, kulturministrar liksom tjänstemän i departement och myndigheter. Man har under den missvisande benämningen ”hela radiobranschen” kunnat sätta agendan och tillhandahållit i stort sett samtliga fakta för det politiska beslutsunderlaget i form av tre stortingsmedlingar (propositioner) 2006, 2011 och 2014. Till skillnad mot i Sverige har man hållit kvalificerade myndigheter som norska försvaret, sjöfarts- och fiskerinäringen liksom Riksrevisionen utanför høringar (remisser) och andra yttranden.

Lobbyn nådde ”ända fram”, tack vare att DAB inte ifrågasattes förrän det blev för sent - efter den sista beslutet tagits i Stortinget. Då började det komma protester och funderingar från lyssnare samtidigt som det visade sig att bl.a. Sverige inte tänkte satsa på DAB. I Norge har lobbyns enda bakslag hittills varit att inga beslut har fattats om att även stänga FM för lokalradio (utom i några av storstäderna).

Företagen bakom lobbyverksamheten var NRK, Bauer Media (tidigare SBS), MTG och Norkring AS. Vid en närmare granskning visar det sig att DAB-lobbyn omfattade en begränsat antal personer, flertalet från NRK och MTG.

Det var främst dessa män som fick politikerna ombord på tåget (i bokstavsordning):
- Hans Christan Andersen, Sahaga AS  
- Kenneth Andresen, MTG  
- Jon Andersen Branæs, NRK
- Øyvind Christensen, Kulturdepartementet  
- Hans Petter Danielsen, MTG  
- Jørn Jensen, NRK  
- Alf Lande, New Media Network  
- Lasse Kovik, Bauer Media (tidigare SBS och MTG)  
- Marius Lillelien, NRK  
- Ole Jørgen Torvmark, Digitalradio Norge AS  
- Øyvind Vasaasen, NRK

En central roll fick det av NRK och MTG gemensamt ägda Digitalradio Norge AS med Öyvind Vasaasen som styrelseordförande och Ole J Torvmark som direktör. Företaget har informerat allmänheten om övergången till DAB. Det har dock uppmärksammats att rena osanningar och överdrifter publicerats under åren. Kritik har bemöts med tystnad eller avstängning i social medier.

NRK har å sin sida inte tillåtit sina anställda att externt kritisera DAB-satsningen. Det har också noterats att NRK samtidigt som vara en del av lobbyn också är landets viktigaste nyhetsförmedlare i radio och tv.  Mycket fakta som kan vara negativt för DAB-systemet har undanhållits lyssnare och tittare. NRK:s uppdrag att bedriva programverksamhet sakligt och opartiskt har åsidosatts.

Det alternativa ”Foreningen Norsk Lokalradio” skapades av lobbyn i syfte att motverka det etablerade Norska Lokalradioforbundets inställning för bibehållande av FM. Föreningens ordförande är HC Andersen, som äger företaget Sahara AS som är importör av DAB-mottagare. Föreningen synes nu ha blivit inaktiv vilket kan bekräfta dess syfte.

Den norska lobbyn har stöd av den internationella  informationsverksamhet som bedrivs public servicebolagens intresseorganisation EBU och dess avläggare lobbyorganisationen WorldDAB. I detta sammanhang är den unika norska FM-stängningen mycket viktig eftersom DAB-systemets position på den globala marknaden är mycket bräcklig. Många i den norska DAB-lobbyn (nämnda ovan) besöker nu internationella radiokonferenser och berättar om ”den norska framgången” med DAB-radio. Närmast Radiodays Europe i Wien 18-20 mars 2018.

Frånvaron av aktiva stortingspolitiker knutna till lobbyverksamheten är påtaglig. Dock kan nämnas att MTG kan sägas ha en egen representant med Kårstein Eidem Løvaas (h). Annars  har Svein Harberg (h) haft den mest pådrivande rollen tillsammans med Arbeiderpartiets Arild Grande och Kåre Simensen. Man bör också notera stortingsmajoritetens okritiska tilltro till NRK och andra i DAB-lobbyn. Redan 2016 menade generalsekreteraren i ITK Norge Per Morten Hoff att Stortinget hade förts bakom ljuset.

Public Access vill framhålla att av det som hittills har framkommit inte visar att någon av i denna artikel nämnda personer, företag eller organisationer har begått någon olaglig handling. Att bedriva lobbyverksamheten är en helt tillåten verksamhet i såväl Norge som Sverige. Det är mer en demokratifråga. Yttrandefriheten kräver dock inte sanningen.

I Sverige misslyckades dock DAB-lobbyn eftersom man inte var lika välorganiserad som i Norge. Framför allt mobiliserades motståndet med en betydligt större bredd med inspel av kvalificerade myndigheter, vetenskapliga institutioner, en mer omvärldsförankrad diskussion och även ett engagemang av Riksrevisionen. En enig Riksdag sade 2016 nej till förslaget om att ersätta FM med DAB+ i Sverige. Detta betraktades som ett stort bakslag av EBU och WorldDAB, som nu istället sätter sina förhoppningar till Norge. 

Läs även
DAB-radiovärldens illusioner oroar
Striden om norsk radio: Lyssnarna organiserar sig
Norska folkets förkrossande dom: Varannan är missnöjd med DAB-radio
Även NRK-anställda skeptiska till FM-stopp

Strid om FM i Norge: DAB-lobbyn får eget lokalradioförbund
Dead And Buried - Riksdagen begravde DAB-radioförslaget