torsdag 14 oktober 2021

Norge behåller FM-radio i minst tio år till

En framgång för lokalradio och ett bakslag för DAB-lobbyn
I Socialdemokraterna och Senterpartiets regeringsförklaring ”Hurdalssplattformen” klargörs att man inriktar sig på att lokalradio skall kunna fortsätta sända på FM till 2031. Stortingsrepresentanten Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) är en av dem som har stöttat lokalradion i önskan om förlängning och är mycket nöjd med dagens uttalande: Det här är något jag har jobbat mycket med, och därför är jag glad att vi i SP har haft genomslag för i plattformen, säger hon.
Även om inte regeringen inte majoritet på Stortinget så tror Sem-Jacobsen att förslaget kommer att antas:  Jag förväntar mig att både SV, MDG och Rødt stöder detta på Stortinget, eftersom de 2019 röstade för SP:s förslag att låta lokalradion fortsätta på FM fram till 2031.

Lokalradio utanför storstäderna fick fortsätta som tidigare när de nationella radiokanalerna lämnade FM  2017. I storstäderna förbjöds kommersiell lokalradio på FM, men det finns fortfarande ett antal närradiostationer på FM i dessa städer. Det är viktigt för vår mediemångfald att lokalradion får bästa möjliga ramvillkor och möjlighet att utvecklas på det sätt de tycker är bäst. Lokalradio är, tillsammans med andra lokala medier, nämligen väldigt viktigt för oss i SP, säger Sem-Jacobsen till lokalradio.no

Bland övriga mediefrågor i Hurdalsplattformen kan nämnas att man vill stärka
offentlighetslagen och allmänhetens tillgång.  NRK:s roll som en bred public serviceradio/tv ska få en stark närvaro i hela landet genom hanterbar förvaltning och finansiering. En nationell kommersiell public serice tv skall ha sitt huvudkontor och nyhetsredaktion i Bergen och en motsvarande radiokanal med säte i Lillehammar.

Fakta och analys
Norge är fortfarande det enda land i världen som har låtit den digitala tekniken DAB ersätta FM för nationell radio.  Enda annat land med planer på att helt ersätta FM med DAB är Schweiz.  I övriga världen behålls FM. Många har tagit intryck av att DAB inte blivit den succé,  som utlovades redan för 20 år sedan. Satsningen i Norge betraktas som ett fiasko.

Internationella erfarenheter har visat att en övergång till DAB innebär merkostnader för radiolyssnarna, men det blir särskilt kostsamt för de som driver lokalradio utanför storstäderna. Det kostar cirka 260.000 kr att investera i en DAB-sändare i Norge vilket blir en omöjlighet för ideellt drivna närradiostationer. Trots ett statsstöd på 50.000 kr har exemplevis nu Radio DSF en lokalradio i Finnmark som sänder både på FM och DAB nu upphört med lokal DAB i Troms.

De två internationella organisationerna för närradio Community Media Forum Europe och AMARC Europe har tidigare till EU-kommissionen understrukit vikten av att närradio/lokalradio får behålla FM. Man är inte emot en framtida digitalisering men förordar då en annan teknik än DAB nämligen DRM.

I övriga nordiska länder och Baltikum är fortfarande FM-radion huvudplattform för såväl nationell som lokal radio. De som inte längre lyssnar på FM har i huvudsak skiftat till radio på Internet.

I Danmark finns DAB sedan 20 år med cirka 20% av lyssnandet. I Sverige finns sedan1995 också DAB, men några lyssnarsiffror har aldrig redovisats. Finland har avsagt sig möjligheten att använda sitt frekvensutrymme för DAB och har istället lagstiftat om obligatorisk FM-radio i bilar.

Frågan är om norska lokalradiolyssnare nu kan andas ut. Oberoende vilken kulturminister som innehaft posten har agendan för FM och DAB under mer än femton år kontrollerats av några chefstjänstemän i departementet och NRK.  Här kan man söka förklaring varför Norge skiljer ut sig från övriga världen ifråga om FM-radio.

Här ska också påminnas om att problemet med förbudet mot reklam i lokalradio på FM i storstäderna ännu inte fått sin lösning. Innan stortingvalet fanns en majoritet mot detta förbud.

Läs mer