onsdag 27 september 2023

Brittiska public servicebolagen levererar gratis live-TV över bredband

Idag ser mer än hälften av befolkningen på tv via Internet

Storbritanniens fyra public service-bolag meddelat att de arbetar med utvecklingen av en ny gratis tv-tjänst som kommer att leverera live-tv över bredband. Detta blir första gången som brittiska tittare kommer att ha fri tillgång till live-tv-kanaler och on-demand-innehåll från landets mest populära tv-bolag streamat direkt till deras smarta tv via internet.


Den nya tjänsten, som kallas Freely, lanseras 2024, kommer att vara inbyggd i nästa generations smarta tv-apparater och innehålla en uppsättning av public service-innehåll och andra gratiskanaler. Den kommer att replikera den markbundna tv-upplevelsen, som bygger på arvet och populariteten från Freeview-plattformen, som för närvarande används i 16 miljoner hem.


Freely utvecklas av Everyone TV, organisationen som driver gratis-tv och som ägs gemensamt av BBC, ITV, Channel 4 och Channel 5.


Eftersom tittarna i allt högre grad konsumerar innehåll online handlar nästa fas för gratis-tv om distributionen och tillgängligheten av public service-företagens livekanaler. Det kommer att bidra till att säkerställa tillgängligheten av public service-tjänster i framtiden och komplettera de nya bestämmelserna för on-demand och streaming som nämns i utkastet till en ny medielag.


Vi är glada över att arbeta med public service-företagen i nästa fas av fri-tv:s utveckling, förklarade Jonathan Thompson, VD för Everyone TV. Denna nya utveckling är en återspegling av det faktum att ett växande antal brittiska tittare tittar på innehåll online, men vill ändå ha enkel tillgång till den delade upplevelsen av live-tv. Vårt mål är att se till att alla tittare har tillgång till en gratis, samlad live-tv-upplevelse som för fram brittiskt innehåll och levereras på ett sätt som passar publikens behov och preferenser .


Att säkerställa universaliteten för public service-tv är upprätthållen in i framtiden är av största vikt för Storbritannien och alla dess public service-bolag, tillade BBC:s generaldirektör Tim Davie. Vi är glada över att fördjupa vårt samarbete för att hjälpa tittare får tillgång till vårt innehåll, vilket säkerställer att vi i en digital tidsålder levererar värde för alla målgrupper och att ingen lämnas bakom.


Eftersom fler och fler brittiska hushåll använder internetanslutna tv-apparater är det avgörande att public service-kanalerna förblir tillgängliga och lätta för dem att hitta, säger Dame Carolyn McCall, VD, ITV.  Detta nya samarbete gör det möjligt för den brittiska allmänheten att fortsätta att få alla sina brittiska favorit-tv-kanaler gratis – precis som Freeview gjorde vid tillkomsten av digital-tv. Vid sidan av de viktiga reformer som föreslås i utkastet till ny medielagstiftning kommer det att främja public service att fortsätta att frodas i många år framöver.


Mer än hälften av brittiska tv-publiken ser idag tv i sina smart-tv, smart-boxar och smartphones via fast och mobilt bredband. 2026 beräknas andelen ha ökat till 75 %.


Läs mer

New service from UK public service broadcasters will deliver live free TV via IP


Läs även

TV-antenner försvinner i Europa. Marksänd digital-tv börjar avvecklas

 Med 5G blir smartphones den digitala plattformen för radio och tv