torsdag 27 april 2023

Endast hälften av befolkningen i Norge lyssnar nu på radio

Public service och nationell reklamradio tappat mest efter man lämnat FM.

Linjär tv återhämtar sig.  Smartphone betydande medieplattform.

Statisisk sentralbyrå (SSB) har publicerat Mediebarometer 2022 som sätter siffror på den senaste årens dramatiska förändringar hos mediepubliken särskilt ifråga om radio och tv i Norge. Norrmän använder nu mer än två timmar per dygn (2:07) för att lyssna på radio och andra ljudmedier. Här har radion den mindre andelen om 52 minuter, en minskning från 1991 med ca 50% (54 min).


Endast 49% av befolkningen lyssnar på radio inklusive online-radio. 1991var andelen för radio 71%. Andelen ungdomar och unga vuxna som lyssnar på radio fortsätter att falla. 
Fyra av tio i befolkningen lyssnar på DAB- radio på en genomsnittlig dag, trots att DAB-mottagare finns i 8 av 10 hushåll. Ett tidigare befarat fiasko bekräftas därmed; när de tre nationella radiobolagen lämnade FM valde många av dess lyssnare att lyssna på andra plattformar än just DAB. Detta innebär att norsk radio förlorar lyssnare i snabbare takt än i många andra länder. Vilket var tvärtemot motivet för att 2017 ersätta FM med DAB.  


31% har lyssnat på några av NRK: s radiokanaler på en genomsnittlig dag. NRK P1 är fortfarande radiokanalen med flest lyssnare i befolkningshalvan av befolkningen som lyssnar på ljudmedia med sin smartphone.


När det gäller andra ljudmedia än radio så har Spotify en överlägsen position  med tre av fyra lyssnare. Andelen som lyssnar på poddar en genomsnittlig dag är 16%.

På tv-sidan är resultaten mindre uppseendeväckande om än intressanta. Mindre än hälften av befolkningen 47% tittar på traditionell linjär TV.  54% tittar på linjär tv inklusive linjär online-tv.

65 procent tittar på antingen traditionell tv, online-tv eller båda. 8 av 10 äldre tittar på traditionell linjär TV De senaste åren har andelen som tittar på traditionell linjär TV minskat, från 58% 2017 till 35% 2021. År 2022 ser vi en ökning av traditionell linjär TV; till 47%.


Observationer om radion


Cirka hälften av befolkningen lyssnade på radion på en genomsnittlig dag från 2018 till 2021 där 47% av befolkningen lyssnade på radio. Dessa lyssnare lyssnar antingen på radio, online-radio eller båda. År 2022 lyssnar 49% av befolkningen i radion en genomsnittlig dag. En äldre åldersgrupp, som är 80 år eller äldre, har en hög andel radiolyssnare, så mycket som 63%, vilket drar antalet för befolkningen uppåt.


Under många år har barn och ungdomar mindre lyssnat på radio än vuxna och äldre. Andelen radiolyssnare föll ytterligare bland barn, ungdomar och unga vuxna 2022. I åldersgruppen 9-15 år lyssnade 17% på radio på en genomsnittlig dag. Människor i åldersgruppen 67-79 år har den största lyssningsandelen, med 73%, vilket är en ökning från 2020 där andelen var 64% i samma åldersgrupp.

49% lyssnar på radio som inkluderar FM, AM, DAB och Internet Radio. Andelen av befolkningen som lyssnar på DAB-radio har förblivit stabil under de senaste tre åren, på cirka 38%, medan det 2022 ökade till 44% av befolkningen.


NRK: s radiokanaler har ett totalt lyssningsstöd för en tredjedel av befolkningen, med 31% som har lyssnat på några av NRK: s radiokanaler på en genomsnittlig dag. NRK P1 är fortfarande kanalen med det största stödet med en daglig lyssningsandel på 18% av befolkningen, medan det samtidigt är kanalen där den största andelen lyssnare fick nyheter. P4 är fortfarande den näst mest populära kanalen med ett stöd på 10%.


Siffrorna för radiotäckning som lyssnar på radiosändningar på vanlig radio och (från 2007) online-radio. Här används radio som en term för alla som lyssnar på linjär radio, oavsett om det lyssnar på FM, DAB eller över internet. Podcasts ingår inte här (se nedan).


Bland lyssnare har 29% lyssnat på distriktsprogram eller lokala nyheter oavsett kanal. Andelen som har tillgång till traditionell lokal radio hemma har gradvis fallit under åren från 90% 1992, och 2022 säger 59% att de har möjlighet att lyssna på lokal radio oavsett plattform.

2008 var andelen som hade tillgång till DAB-radio hemma 18%, och detta har gradvis ökat till 80% 2021 och förblir stabil 2022.


”Ljudmedia” redovisas utöver radio och inkluderar vinylskivor, CD-skivor, MP3-spelare, nedladdad musik och streamad musik. 57% av befolkningen lyssnar på ljudmedier en genomsnittlig dag 2022. Det har skett en ökning av andelen som lyssnar på ljudmedia i alla åldersgrupper under en  genomsnittlig dag. Eftersom undersökningen från 2022 lägger till en åldersgrupp som är 80 år eller äldre bidrar detta till att dra ner den totala siffran för befolkningen.


Befolkningen spenderade i snitt 75 minuter på ljudmedia en genomsnittlig dag, det är en ökning med 11 minuter från 2021. Den genomsnittliga lyssningstiden bland de som lyssnar på ljudmedia är 2 timmar och 12 minuter, 20 minuter mer än föregående år. Alla åldersgrupper under 80 år har en ökad lyssningstid jämfört med 2021.


Särskilt unga vuxna spenderar mest tid på ljudmedia. Lyssnare i åldern 16 till 19 lyssnar längst på ljudmedia, 3 timmar och 2 minuter en genomsnittlig dag. Det är en ökning med 16 minuter från föregående år. Som jämförelse har lyssnare i åldern 67–79 ökat sin lyssningstid med 22 minuter från föregående år och kommer att spendera i genomsnitt 2 timmar och 4 minuter 2022.


47 % av befolkningen lyssnar på ljudmedia med en smartphone. Störst andel finns bland dem i åldersgruppen 16–24 år, där 84% använder sin smartphone för att lyssna på ljudmedia. Streaming av musik görs av 37% av befolkningen och det är en minskning från 2021, då 47% lyssnade på streamad musik. Lyssna på streamad musik och annat innehåll kan göras via smartphone, surfplatta, smarta högtalare, PC och liknande.


Användningen av poddar ökade från 23% 2021, till 28% av lyssnarna 2022. Andelen av befolkningen som lyssnar på poddar en genomsnittlig dag är 16%. Poddar är fortfarande populärast mellan 25-44 år och bland dem med högre utbildning.


Bland musiklyssnarna är det unga vuxna i åldern 16 till 24 år som lyssnar mest på musik, med drygt 2,5 tim en genomsnittlig dag. Om man tittar på lyssnare på poddar eller ljudböcker så är det de i åldersgruppen 67 till 79 som lyssnar mest på detta. En genomsnittlig dag lyssnar de på en podcast eller ljudbok i 1:56, det vill säga nästan två timmar.


Spotify och YouTube är överlägsna när vi tittar på vilka appar eller webbplatser lyssnare använder för att lyssna på musik. Bland de som lyssnar på musik använder 74% Spotify, medan 31% använder YouTube. Precis som med musikstreaming är Spotify också den populäraste appen som poddlyssnare använder. 42% av poddlyssnarna använder Spotify för poddlyssning, och 28% använder NRK.Observationer om televisionen


År 2022 ser vi en ökning av andelen som tittar på traditionell linjär TV, till 47 procent. (80 år eller äldre), där en stor andel tittar på linjär TV. 81 procent av de äldre tittade på traditionell linjär TV en genomsnittlig dag 2022, och det drar upp det totala antalet totalt sett. Den höga andelen tittare i den äldsta åldersgruppen förklarar fortfarande inte hela ökningen. 34% av den yngsta åldersgruppen tittar på traditionell linjär TV en genomsnittlig dag, och det är en ökning med 12 procentenheter sedan 2021.


Om vi ​​räknar in linjär nät-tv i andelen som tittar på tv en genomsnittlig dag, ökar andelen tittare i befolkningen till 54%. Det finns också 18% av befolkningen som tittar på tidsförskjutet innehåll på nät-tv, det vill säga att de tittade på program som inte gick samtidigt på traditionell linjär-tv. Räknar vi in ​​dessa i andelen som tittar på tv en genomsnittlig dag ökar det till 65% av befolkningen.


Nyheter är det som ses mest när det kommer till traditionell linjär-tv, medan det för nät-tv-tittare är serier, film och annan underhållning som de tittar mest på. Ser vi till tv som helhet har 48% av befolkningen sett nyheter på TV en genomsnittlig dag, och 46% har sett serier, filmer eller annan underhållning.


Över de olika åldersgrupperna är det främst de äldsta som väljer att titta på nyheterna. För TV som helhet ser närmare 8 av 10 i de två äldsta åldersgrupperna nyheter en genomsnittlig dag, medan den för de yngsta är 14%. Dessutom har 23% av dem som är 80 år eller äldre sett debattprogram en genomsnittlig dag. För de två yngsta åldersgrupperna, 9-15 år och 16-24 år, är denna andel 2 procent. Sport är också vanligare bland äldre än bland yngre.


Läs hela rapporten

Norsk mediebarometer 2022