lördag 28 oktober 2023

Politiskt avtal stoppade stängning av FM-radion i Bayern

Starkt branschmotstånd knäckte mediemyndighetens planer


Den hotade FM-avstängningen i Bayern 2025 är borta från agendan, vilket framgår av koalitionsavtalet som 26 oktober 2023 undertecknades av CSU och De fria väljarna. I avtalet står det att man vill förlänga FM-frekvenserna till 2035. ”FM kommer bara att stängas av när den privata radiobranschens ekonomiska bärkraft tillåter detta,” skriver partierna.


Ett storbråk om FM och DAB hade seglat upp i tyska delstaten Bayern inför konferensen Mediedagarna i München, trots att delstaten är där DAB-radio har starkast ställning i Tyskland. Stora delar av den kommersiella radiobranschen har protesterat mot myndighetsplanerna på påbörja nedstängningar av FM i och med nuvarande sändningstillstånd börjar löpa ut 2025. 


I tre decennier har det talats i Europa om att DAB-systemet skall ersätta FM. Detta har hittills skett endast i Norge (enbart för rikstäckande radio). Schweiz med har skulle ha gjort detta för ett par år sedan skjutit upp en nedstängningar efter högljutt motstånd från delar av den kommersiella radion. Häromdagen beslöt regeringen dock att skjuta upp denna datum ytterligare två år t.o.m. 2026.


I Bayern har det länge funnits ett starkt motstånd, särskilt från ANTENNE BAYERN, det enda rikstäckande kommersiella radiobolaget. Nu har man gått samman med ett 50-tal av totalt 80 regionala och lokala radiostationer och varnar för att att överge FM kan innebära förlust av lyssnare och betydande intäkter.


Aktuella trender visar att DAB+ blir allt viktigare i Bayern. Samtidigt ökar Internetradion i popularitet, även om den hittills har gett programföretagen mindre reklamintäkter. Trots den stadiga nedgången i FM-användning i delstaten lyssnar fortfarande cirka 40 procent av personer åldern 14 och uppåt på radio via FM.  I övriga Tyskland är lyssningen på FM liksom på Internet högre än för DAB+


Ett antal programföretag som motsätter sig ett fast slutdatum för FM  som föreslagits av mediemyndigheten Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) betonar vikten av mångfald inom radio. De hävdar att den planerade FM-avstängningen kan leda till att många lokala radiostationer går i konkurs. De uppskattar lyssnarförluster på 20 till 30 procent och en försäljningsminskning på 20-35 miljoner euro årligen för privata radiostationer i Bayern om FM avvecklas. I jämförelse är kostnaderna för FM mycket lägre, upp till sju miljoner euro.


I ett upprop med rubriken "Radiomångfalden i Bayern står på spel!", uppmanade programföretagen politiker att reglera FM-användning i lag utan ett fast slutdatum eller med möjlighet till förlängning till 2045.


Felix Kovac (ordförande i Association of Bavarian Broadcasting Providers e.V. (VBRA) och VD för ANTENNE BAYERN GROUP) säger till Radioszene menade att stängningen av FM som planeras av BLM hotar den ekonomiska livskraften för privata radiostationerna och kostar många jobb. Det skulle vara en ödesdiger signal för Bayern som mediaplats, särskilt eftersom angränsande federala stater tar motsatt inställning och istället utökar FM. Kovac säger att det är därför vi är emot BLM:s planer, särskilt eftersom vi anser att de inte alls är ansvarsfulla. Endast den parlamentariska lagstiftaren kan fatta ett sådant grundläggande beslut. Denna ståndpunkt stöds av ett nyligen utarbetat juridiskt yttrande av den mångårige federala konstitutionella domaren Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio. 


Det är också konsekvent eftersom en FM-avstängning skulle få märkbara konsekvenser för invånarna i Bayern. Du är berövad en välbekant mottagningsväg för att lyssna på radio. Nästan varje hushåll och varje företag i Bayern har minst en FM-radio, som sedan endast kan återvinnas som farligt avfall. Även i bilen kan trafiknyheter och varningsmeddelanden inte längre tas emot via FM. Detta kan inte vara rätt. Vi är därför engagerade i en långsiktig förlängning av FM- och DAB+-allokeringarna genom en laglig lösning så att lokala, regionala och nationella radiostationer har en säker framtid i förbundsstaten och den bayerska befolkningens informationsrättigheter skyddas.


VAUNET (Verband Privater Medier ) som är riksorganisation för kommersiell radio och tv - stöder de många bayerska privata radiostationernas brådskande brev till bayerska politiker om relevansen av FM och uttalar sig tydligt mot FM-avstängningsplanerna.


Ur VAUNETs perspektiv skulle en politiskt påtvingad FM-DAB-migrering få drastiska konsekvenser för det bayerska privata radiolandskapet. De privata radiostationerna i Bayern gör ett viktigt bidrag till mediemångfalden och måste som oberoende ekonomiska företag kunna fatta sina egna beslut - särskilt när det gäller frågan om vilken distributionskanal de vill använda för att nå sina lyssnare, säger Dr. Nina Gerhardt, vice ordförande för avdelningen för radio och ljudtjänster på VAUNET och VD för RTL Radio Deutschland.


Även i Bayern bör FM vara tillgänglig för privata radiostationer som den viktigaste distributionskanalen för radio så länge det behövs. För privata radioleverantörers konkurrenskraft är det avgörande att digitaliseringen av radio är marknadsdriven och att marknadsregleringen är teknikneutral. På det hela taget måste rättvisa tillgångsvillkor till alla relevanta överföringskanaler säkerställas. Detta gäller särskilt med tanke på hotet om förvärrad obalans i konkurrensen med TV menar VAUNET.


Fakta:

DAB-radio utvecklades i München under 1980-talet och lanserades 1995 av bl.a. BBC, NRK och SR.  Det är ett av flera system för marksänd digital radio och är till skillnad mot FM och Internet ingen världsstandard för radio. Övriga system är DRM, CDR, HD Radio och 5G Broadcast.  


Alla länder i världen har hittills behållit FM (inklusive Norge för lokal radio).  Schweiz kan bli först med att helt stänga FM.  Sverige har flera gånger, senast 2015 tagit beslut om att liksom Finland och de baltiska staterna inte ersätta FM med DAB.

 Läs mer