onsdag 8 september 2021

Internet viktigaste plattformen för digitalradio i Tyskland

Tillväxten för DAB stagnerar samtidigt som FM-radio fortsatt står stark

De senaste siffrorna om digital radioanvändning för hela befolkningen över 14 år presenterades av Kantar/die Medienanstalten på digitala radiodagen i Berlin. Mycket pekar nu på att Internet fortsätter att ta över som den viktigaste plattformen för digital radio.


 Även om den exponentiella tillväxten inte förverkligas, enligt studien ”Digitaliseringsrapport Audio 2021”, har 27% (föregående år 24,3%) av hushållen i Tyskland minst en DAB-mottagare. Den fortfarande dominerande distributionsplattformen FM har en penetration på 88,9%, men med en svagt nedåtgående trend. Radiomottagare för internet finns i 16,8% av hushållen (Här är inte smartphones, laptops etc inräknat). 

Siffror presenterades också för användningen av digital radio: 48,9% av de tillfrågade använder Internetradio. En ökning med 9% jämfört med föregående år. Vanligaste mottagartypen  är smartphone 25,5%. Med DAB+ är tillväxten mer långsam 30,4%. FM går tillbaka till 90,5%. 


För den mest använda mottagningstypen anger 57,9% FM, 16,6% webbradio och 12,5% DAB+. 


Mest använd mottagningsmetod för radio - Fördelning  % 2021 (2019) 

FM          57.9 (68,7)

Internet          16,6 (11,0)

DAB+ 12,5 (7,2)

Kabel/satellit     2,0 (3,5) 

 
Användning av digital mottagartyp - Fördelning  % 2021 (2019)  
Internet           48,9 (41,5)
DAB+ 30,4 (23,9)
Satellit 12,2 (11,8)
Kabel 10.4 (9,0)

Digitaliseringen har förändrat lyssnarbeteendet generellt i bilar.  Marksänd radio (FM/DAB) är fortfarande dominerande (78,3%) men minskar sakta när ljudlyssningen i bilar går över till Internet med radio (33%) , play, podcast och andra strömningstjänster.


Analys

Det finns idag 21,7 miljoner mottagare för DAB+ (13,1 i bostäder och 8,5 i bilar). Samtidigt finns det 122 miljoner FM-mottagare i Tyskland.  Det finns dessutom 65 miljoner smartphones som alla kan användas för digital radiolyssning på nätet. 


Kommersiell radio kräver att FM-nätet inte avvecklas och det mervärde som digital radio skapar på Internet är betydligt intressantare för lyssnarna än vad DAB-systemet kan erbjuda.

Det finns således en tydlig tendens att det blir Internet , inte DAB+, som kommer att bli helt dominerande plattform för digital radiolyssning i Tyskland.


Läs mer

Digitalisierungsbericht Audio 2021 (Rapport av die Medienanstalten)


Läs även

FM-radio förblir kommersiell radios ekonomiska grund i Tyskland

Parlamentet för näst största tyska delstaten säger nej till DAB

Varför DAB inte blir en plattform för framtidens radio


Flood Disaster Gives Second Thought About Not Retaining FM Radio