onsdag 25 augusti 2021

Lokalradio i Norge: Politisk majoritet mot reklamförbud. Bättre ramvillkor krävs.

Samtidigt fortsätter norska radiolyssningen att minska.

Ett föreslaget förbud mot att överföra eller söka nya FM-licenser i storstäderna verkar inte få majoritet på Stortinget. De flesta politiska partier är antingen emot eller kommer att överväga konsekvenserna. Och någon majoritet för reklamförbud finns inte. Stortinget har tidigare beslutat att lokalradio får fortsätta att sända på FM till 2027. Förslaget motiveras med att lokalradion behöver mer tid för att kunna digitalisera d.v.s. gå över till DAB. Men man införde ett förbud mot kommersiell lokalradio på FM i de fem stora städerna för att ge NRK, P4gruppen (NENT) och Radio Norge (Bauer) fler lyssnare på DAB när de stängde av sina FM-sändare 2017. 

Norska lokalradioförbundet (NLR) motsätter sig kraftigt det föreslagna reklamförbudet för lokalradio i de stora städerna och kräver att reglerna lindras istället för att skärpas.


NLR har frågat partierna: Utanför storstäderna är det tillåtet att ansöka om en ny licens eller ta över en befintlig licens för lokalradio. Ministeriet föreslår att förbjuda detta i och runt de fyra största städerna. Håller du med eller håller inte med om detta? I svaren anges att tre av åtta parter helt klart är emot ett förbud mot överföringar av licenser. 


Är poängen verkligen att staten Norge ska arbeta för att göra det så svårt som möjligt för små spelare att överleva? Det här är ett totalt meningslöst förslag, menar Himanshu Gulati från FrP. Åslaug Sem-Jacobsen från Senterpartiet är också klart emot ett sådant förslag, delvis för att hon är övertygad om att det kommer att påverka flera av de lokala radiostationer som nu finns så starkt att de kan upphöra. SV tror helt enkelt att det är fel. Arbetarpartiet, Miljöpartiet och KRF är villiga att titta närmare på förslaget.


Endast två partier av åtta är klart positiva till ett förbud mot överföring av licenser för lokalradio på FM i storstäderna. Det är Høyre och Venstre i regeringskoaltitionen. De flesta partier är skeptiska eller helt klart emot ett förbud mot reklam för lokalradio på FM i storstäderna. Åtta partier är tre helt klart emot ett reklamförbud, tre är skeptiska till förslaget, medan två parter verkar stödja förslaget.


FrP, SV och Senterpartiet är  tydligast är emot förslaget om reklamförbud. Ett sådant förslag är helt meningslöst och påminner om regimer i forna Östeuropa och Sovjetunionen, sa Gulati från Frp. Förstår inte riktigt att vi kan ha det. Det är som om vi skulle förbjuda olika lokaltidningar och branschtidningar att publicera sina publikationer på papper i storstäderna, säger Åslaug Sem-Jacobsen,Senterpartiet som får stöd av SV: För mig verkar det orimligt, säger Freddy André Øvstegård som sitter i Stortingets kulturutskott för SV.


Tre andra partier har gett något mer vaga svar, men Ap är kritisk till ett totalt reklamförbud:

När ärendet behandlades i samband med FM -förlängningen, att om departementet skulle föreslå något sådant här skulle ärendet behöva återlämnas till Stortinget,. Miljöpartiet är i skeptisk till konsekvenserna: Vi vill påpeka att det är särskilt oroande att reklamförbudet påverkar radioutbudet till minoriteter, säger MDG.


Radiolyssningen fortsätter nedåt i Norge


Det har skett en nedgång i radiolyssningen det senaste året. Det visar de senaste lyssnaren från Kantar. P3 förlorar mest, medan lokalradion totalt är lika stor som P4.

56,9% av befolkningen lyssnade på radio i Norge en vardag under andra kvartalet enligt Kantar. Det är en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med andra kvartalet 2020.

NRK hade ett totalt stöd på 38,1% under andra kvartalet och NRK P1 mättes till 22,1%. Under andra kvartalet förra året hade NRK ett stöd på 38,6% och NRK P1 22,2%.


NRK P3 fortsätter nedgången och upplevde ett stöd på bara 5,2% under andra kvartalet 2021, jämfört med 6,2 andra kvartalet 2020. Båda de kommersiella stora kanalerna P4 (NENT) och Radio Norge (Bauer) går ner. Under andra kvartalet i år hade P4 ett stöd på 10,2%, en minskning med 0,3 procentenheter från samma period förra året. Radio Norge går ner lika mycket till ett stöd på 4,0.


Lokalradion hade ett totalt stöd på 9,7% under andra kvartalet i år, jämfört med 10,8% under andra kvartalet förra året. Lokalradion har ändå ett totalt stöd på P4:s nivå och mycket högre än Radio Norge, NRK P2 och NRK P3. Andelen som lyssnar på utländsk radio är helt stabil på 1,4%.


Om man ​​ser tillbaka två år är nedgången större. Det totala radiolyssnandet under andra kvartalet 2019 var 59,7%, medan det i år var 56,9%. Det har skett en nedgång för de flesta kanaler de senaste två åren.


Sedan ett år sänder de två kommersiella rikstäckande bolagen tillsammans med NRK enbart på DAB+ medan lokalradion i huvudsak finns på FM.  Norge är fortfarande det enda landet i världen som stängt sitt nationella FM-nät.


Läs mer på lokalradio.no

Politisk flertall mot et rent reklameforbud

Politisk flertall for bedre rammevilkår i storbyene

Radiolyttingen fortsetter nedover 


Läs även

Förbud mot reklam i lokalradio på FM föreslås i Norge

Varför DAB-radio i Norge, men inte i Sverige?