onsdag 16 oktober 2019

Katastrofala lyssnartal för nationell radio i Norge

Lokal radio på FM största hotet mot DAB-satsningen
Övergången från FM till DAB för nationell radio innebar ett kraftig utökat utbud av kanaler från de tre aktörerna; public servicebolaget NRK och kommersiella bolagen svenska NENT och tyska Bauer. Men radiolyssnandet ökade inte, istället fragmenterades publiken och annonsintäkterna minskar.  I den nationella DAB-buketten med radiokanaler har 70% har mindre än 2% uppslutning, några har så få lyssnare att det knappt går att mäta. Stortinget tar nu beslut om att skydda de två kommersiella bolagen från lokal konkurrens på FM i storstäderna.

Anmärkningsvärt är att lyssnarmätningarna, som numera görs av Nielsen, inkluderar all digital lyssning såväl DAB som Internet. Dessutom play/podcast. Lokalradio mäts inte.

Marknadsandelarna för nationell radio fördelas NRK totalt 64,7, P4-gruppen (NENT) 24,3  och Bauer 11,1 procent.

Dessa kanaler hade 0-2 procent lyssning i vecka 40:

NRK Sápmi  0 %
NRK Jazz  0,7
NRK Folkemusikk  0
NRK P3 Urørt  0

NRK P13 Radioresepsjonen  0,1
NRK P3X  0
NRK Radio Super  0,6
NRK Trafikk  0,2
NRK Sport  1

NRK Klassisk  1,8

Radio 1   0%
Bauer Pop Up  0,5
P24-7 Mix  1,6
Kiss  1,1
P10 Country  1,9
P9 Retro  1,5
P8 Pop  1,4
P6 Rock  1,8

Dessa sju kanaler samlar två tredjedelar av all lyssning på nationell digital radio.
NRK  P1:  24,8, P2:  6,6, P1+  6,5 och P3  5,5%
Kommersiella P4  13,9, P5 HITS 4,8 och Radio Norge  4,2%


Överlever kommersiell DAB-radio i Norge?

Analys
Den fortsatta dåliga lyssnartalen för nationell radio i Norge bedöms i första hand bero på ett utbrett missnöje med dålig mottagning av DAB särskilt i vägtrafiken där minst hälften av alla bilar fortfarande inte har DAB installerat. En annan avgörande faktorer är konkurrensen från lokal radio som fortfarande sänder på FM. Dessutom kan halva norska befolkningen lyssna på grannlandsradio på FM - främst SR och/eller DR - samt musiktjänsterna på Internet som Spotify. Lyssning på FM mäts inte av Nielsen.

Annonsörer vänder sig bort från DAB. Enligt Mediebyråforeningen föll intäkterna från radioannonser med 14 procent under första halvåret 2019. Under 2018 sänkte mediebyråerna sina reklamköp på radio med 10,7 procent. Den enda tillväxten finns på lokalradio på FM. Det ska också noteras att Bauer och NENT går betydligt bättre i Sverige där man i stort sett i marknät endast har FM-lyssning.

Sedan övergången från FM till enbart DAB har det gått allt sämre ekonomiskt för de två kommersiella bolagen. P4/NENT förlorade NOK 50 miljoner på ett år enligt M24. I förra veckan aviserades också personalnedskärningar i P4. I somras beslöt Bauers koncernledning att Lasse Kokvik fick lämna sin mångåriga tjänst som vd och chefredaktör i Bauer Media Norge. Han ersattes av Jim Receveur, som fortsätter som vd för Bauer Media Danmark, men nu från Köpenhamn även styr över verksamheten i Norge.

Stortinget tar nu beslut om förlänga FM-tillstånden i fem år för lokalradio. Men undantag görs för de fyra största städerna där kommersiell lokalradio inte får sända FM. Detta ses allmänt som ett försök att skydda Bauer och P4/NENT från konkurrens och därmed att få den norska DAB-satsningen att överleva. 

Om de kommersiella bolagen lämnar DAB riskerar NRK att sitta med Svarte Petter d.v.s. bli den ende DAB-aktören på nationellt plan. Man kan då räkna med att NRK tvingas ta över ägandet och driften av DAB-nätet från Telenor (äger Norkring) som knappast kan ha  affärsintresse i en föråldrad infrastruktur som marksänd radio och tv. 

Läs även