söndag 1 december 2019

EBU försöker stoppa marksänd radio via 5G

Analys: DAB-projektet är hotat av ny global lyssningsplattform
Public servicebolagens intresseorganisation EBU menar att 5G blir bra för television, men inte för radio. 5G-Broadcast kommer inte att utvecklas (vidare) för radio påstår Antonio Arcidiacono, chef för teknik och innovation vid European Broadcasting Union (EBU), vid en paneldiskussion under Medientage i München, Tyskland. Enligt EBU är orsaken också att man inte vill äventyra införandet av DAB+ i Europa genom att avleda för mycket uppmärksamhet för att diskutera en ny standard. 

DAB+ är en utmärkt digital teknik för markradiomottagning, som inte borde förändras inom en snar framtid, menar Arcidiacono. Men med hög effekt i FeMBMS-läge och därför specifikt för video har 5G Broadcast ambitionen att bli världsstandarden för tv på lång sikt. Vi har en stor möjlighet att upprätthålla en global standard och att överbrygga unicast- och sändningstjänster för mobila enheter baserade på samma överföringsteknik, sade Arcidiacono .

En arbetsgrupp inrättades inom EBU i september för att upprätthålla denna nya standard för mobiltelefoni i hela Europa: 5G-MAG, Media Action Group för 5G. Arcidiacono bjöd in företag inom media, telekommunikation och bilindustri att bli medlemmar i 5G MAG. Men mycket forskning behövs fortfarande för att kunna använda den fulla potentialen i 5G-nätverksteknologi för produktion och distribution av medieinnehåll, menar man.

5G-MAG-gruppen har inrättats för att EBU ska kunna påverka utvecklingen av 5G Broadcast. Det kommer nu regelbundna utspel från EBU och andra som fortfarande tror på DAB som framtiden digitala radio.  Ett exempel är ett läsarbrev Digitalradio vs 5G  i branschorganet Radio World där den synbarligen tekniskt bevandrade skribenten lyfter fram de problem man kommer att ha med räckvidden för radiosändningar på de ultrahöga frekvenser (30 Gb och högre) som normalt används för 5G. Men han ”glömmer” att nämna de ovan nämnda proven som genomförs på 700 MHz-bandet runt om i världen. 

Analys

Den lobbying som EBU bedriver mot radio 5G Broadcast liknar på många sätt hur man lyckades sätta käppar i hjulet för den modernare europeiska digitalradiostandarden DRM att kunna etablera sig i Europa. Ett effektivare system som nu Indien, Kina och Ryssland nu väljer.

Det som EBU och andra DAB-förespråkare framför allt inte nämner är att DAB-radio inte finns i världens 2,6 miljarder smartphones. Det finns heller inga marknadsmässiga eller tekniska motiv som talar för att DAB någonsin kommer att integreras i smartphones - eller i uppkopplade bilar (Connected Cars). Styrkan med radio via 5G ligger också i att de flesta ändå kommer att vara uppkopplade på nätet och äga en smartphone, medan för DAB måste man använda en särskild mottagare.

DAB-systemet har hittills kunnat hållas vid liv genom kraftiga subventioner och tvingande åtgärder som i Norge där man stängde av det nationella FM-nätet.  Men på en fri marknad finns ännu ingen efterfrågan hos konsumenterna.  Lever FM vidare med digitala alternativ som mobilt bredband blir det sannolikt omöjligt för DAB att kunna slå igenom mer än i de handfull länder man idag har  etablerats i.  Men även i den nation som har mest DAB-radio kommer BBC att inför framtiden satsa mest på Internet.

Trots EBU:s motstånd fortsätter dock BBC sina prov med 5G Broadcast i Skottland. I dagarna startar också en provverksamhet med österrikiska public servicebolaget ORF:s radio- och tv-kanaler i Wien. När tyska delstaten Niedersachsen i höstas beslöt att inte satsa på DAB gjordes detta också till förmån för annan teknik som 5G.

Läs mer

Läs även