måndag 2 december 2019

Svenska radiobolagen vill ha krav på FM i bilar

Mervärde: ett strategiskt utspel för att rädda DAB-radio
Som nämnt i tidigare notis här ska alla nya personbilar i EU vara utrustade för mottagning av ”marksänd digitalradio” från 21 december 2021. I Sverige tvingas regeringen nu införa regeln i fordonsförordningen. De tre stora svenska radiobolagen Bauer, NENT och SR vill nu att kravet även ska gälla FM-mottagare. Men saker och ting är inte alltid som de ser ut...

I Sverige övervägs just nu inte en övergång till digitalradio, konstaterar bolagen i sitt pressmeddelande. Det är viktigt att komma ihåg att eftersom FM står sig så starkt i Sverige och ser ut att göra det under en längre tid behöver regeringen utvidga kravet till att även omfatta FM-mottagare i bilar, skriver radiobolagen. Liknande krav har i höst även framförts i Finland (men där finns ingen DAB-radio). 

Man nämner i sina remissyttranden även beredskapsskäl för sitt krav på FM-mottagare i bilar. Sveriges Radios FM-nät når 99,8 procent av landet och behövs för att skicka ut VMA, viktigt meddelande till allmänheten.

Både FM och DAB+ behövs i svenska bilar menar bolagen.
Läs mer av radiobolagens pressmeddelande i Radionytt.

I sitt remissyttrande skriver SR att en övergång till digital distribution av radio i marknätet kräver både ett politiskt ställningstagande och en offentlig finansiering. Regeringen uttalade i juni 2015 att det inte är aktuellt att genomföra en sådan övergång. Den dominerande tekniken för ljudrundradio i Sverige kommer under överskådlig tid att vara FM-sändningar (analoga frekvensmodulerade markbundna sändningar i det s.k. band II, 87,5–108 MHz). 

Att införa ett krav på digitalradio-mottagare i bilar utan ett motsvarande krav på FM-radiomottagare tar inte hänsyn till de faktiska omständigheterna på radiomarknaden i Sverige. 
Analys

Glömde radiobolagen bort framtiden och Connected Cars?

Att radiobolagen just nu med så stor emfas går i bräschen för FM-radion är främst strategiskt motiverat. Sanningen är den att DAB-systemet om ett par år hotas bli helt marginaliserat. Då är Internet vid sidan av FM en global huvudplattform för radio främst tack vare smartphones och utvecklingen av mobilt bredband 4G och 5G.  Prognosen är att nästan alla nya personbilar 2021 kommer att vara uppkopplade. Då finns radio redan integrerat i bilens informations- och underhållningssystem typ ApplePlay. Något mervärde för ägaren av en redan uppkopplad bil har inte DAB varken när det gäller mångfald av programval eller ljudkvalitet.

Att man nu i flera länder inlett provsändningar med marksänd digitalradio med 5G Broadcast har också gjort DAB-förespråkare mer nervösa inför framtiden.

Det bör också noteras att det idag inte finns några seriösa planer i något land att avveckla FM-radion. Undantaget är Norge som stängt sina nationella FM-nät med negativa följder för NRK:s trovärdighet liksom Bauers och NENTs lönsamhet. 

Även om DAB-lobbyn lyckats kuppa igenom denna bestämmelse i Europaparlamentet så finns inga planer inom EU att avveckla FM, som ju är en världsstandard till skillnad mot DAB.

Radiobolagens utspel om krav på FM radio innebär således ett paradoxalt försök att rädda kvar DAB-systemet. Men det går att utläsa av SR:s yttrande att man är väl medveten om att radio online i bilar blir standard. 

Läs även