måndag 30 maj 2016

Norsk kulturminister ljuger om förkastad DAB-plan i Sverige

Het debatt i Stortinget: Stopp för FM-stopp 
Medan den planerade nedläggningen av rikstäckande FM-nätet närmar sig 2017, får regeringen fortsatt mothugg från Stortingspolitiker. Fremskrittspartiets Ib Thomsen ställde nyligen skriftlig fråga till kulturminister Linda Hofstad Helleland, om vem som blir ansvarig för oavsiktliga konsekvenser efter det nationella FM-nätet försvinner.  Även i andra partier förekommer protester liksom i pressen och i den allmänna opinionen är motståndet utbrett i sociala medier. Kulturministern är hårt trängd och nu talar hon osanning om beslutet att lägga ner det svenska DAB-projektet.

Fremskrittspartiet, som sitter i koalitionsregering tillsammans med Høyre (konservativa), var enda partiet som 2011 röstade mot stängning av FM. Idag är även Miljöpartiet de Grønne klart emot FM-stängning.

- Drygt 20 procent av fordonsparken i Norge har DAB-radio. Thomsen säger att detta är en kritisk punkt. Turister och särskilt yrkesförare från utlandet riskerar att inte komma att kunna lyssna på radio i Norge eller ta emot nödmeddelanden.

- Digitaliseringen bör samordnas med de övriga nordiska länderna. Sverige, till exempel, har inga planer på att stänga FM.

- DAB är beroende av GPS-systemet och som försvagar beredskap med DAB betydligt. I krig och kriser, är det ett faktum att GPS-signaler kan stängas av för militära ändamål. Detta har redan hänt flera gånger - GPS-signaler har "fallit ut" över norra Europa.

Thomsens ståndpunkt är att stängningen av FM-nätet i Norge inte kommer att innebära god säkerhet för allmänheten och skulle inte vara i konsumenternas intresse.

Senterpartiets Janne Sjelmo Nordås har också skickat skriftliga frågor till kulturministern på FM avstängning, där hon säger att hela processen bör skjutas upp. Dessutom har nu lokalföreningar i olika partier inklusive Høyre uttryckt stark oro över den väntande avstängningen.

Fru Helleland avvisar Thomsens oro och säger att inte finns någon anledning att skjuta på den förestående förändringen, samtidigt som man betonar att "flera andra europeiska länder har också planer på att avveckla FM så småningom, såsom Danmark". Hon hävdade också att Sverige inte har lagt sina digitala övergångsplaner på hyllan, och att Sveriges planering beror på utvecklingen i Norge. Dock är det långa svaret från kulturministern felaktigt i flera delar.

Den svenska digitala övergångsplanen avfärdades av regeringen i juni 2015 och detta bekräftades av Riksdagen i februari 2016. Det finns inte längre en aktuell digitalradioplan enligt bekräftelse från kulturdepartementet i Stockholm idag: 

Regeringen har i budgetpropositionen för 2016 redovisat att det för närvarande inte finns förutsättningar för att fatta beslut om en övergång till digitalradio och släckning av FM-sändningarna. Mot bakgrund av den internationella utvecklingen kan det dock enligt regeringen inte uteslutas att frågan om en digitalisering av marksänd radio kan komma att aktualiseras på nytt i framtiden. Regeringen kommer därför att fortsätta att följa utvecklingen i omvärlden, bland annat i Norge där beslut fattats om en övergång till digital marksänd radio under 2017.

Det pågår för närvarande inte någon aktiv beredning av digitalradiofrågan i Regeringskansliet. Det finns för närvarande inte heller något beslut som innebär att Sverige ska digitalisera marksänd radio efter Norge. Kulturdepartementet följer frågan ur ett brett perspektiv (Kulturdepartementet 30 maj 2016)

Analys

EBU, WorldDAB och norska kulturministern förlorar trovärdighet i DAB debatten genom att förvränga bl.a. det beslut som fattades i Sverige när det gäller digitala mark radio, säger Public servicerådets ordförande Gunnar Bergvall i en kommentar.

Den enda åtagande av den svenska regeringen vid stängning målet var att "följa den internationella utvecklingen av digital radio". Och "följa" betyder "observera" inte "kopia" utvecklingen. Och "digital radio" innebär att andra digitala system än just DAB som DRM, DVB-T2 och on-line inklusive LTE Broadcast kommer att övervägas för en framtida lösning.

Den norska DAB lobbyn (som leds av statsägda offentliga program NRK och främjande företaget digitalradio Norge AS) har ett otillbörligt inflytande i norska kulturdepartementet. Processen att etablera DAB+ i Norge har inte granskas noga som i grannlandet Sverige. Detta kan förklara skillnaden mellan de politiska besluten i de två länderna. En annan faktor kan vara att Sverige ligger långt före Norge avseende IT-utvecklingen, inklusive on-line radio.

Läs den fullständiga texten av frågan och svaret i Stortinget

Läs även