fredag 3 juni 2016

DAB-radiovärldens illusioner oroar

Den europeiska public servicesektorns trovärdighet i riskzonen
Under två decennier har bedrivits tung lobbyverksamhet för DAB-tekniken, som skapats för och av public serviceradion. Men finns det någon marknad för DAB när världen går on-line? Har politikerna presenterats en snedvriden bild av en föråldrad teknik? Är public servicesektorn trovärdighet nu i riskzonen?
Dessa är några av de frågor som ställs i en kritisk promemoria The Illusions of the  DAB Radio World, som nu getts ut av Public servicerådet (PSR) i Sverige.

European Broadcasting Union (EBU) och den närstående lobbyorganisationen WorldDAB har stora finansiella resurser. Förespråkare av andra tekniker och möjligen bättre alternativ, såsom DRM, HD Radio eller DVB-T2 är inte organiserade och finansierade på denna nivå. PSR visar i detta PM hur DAB lobbyn vilseleder genom att överdriva DAB-etablering på vinklade grafiska kartor över hela världen respektive Europa.

PSR finner det märkligt att DAB-lobbyn aldrig presenterar marknadsundersökningar, rapporter eller jämförande tekniska och ekonomiska bedömningar avseende olika distributionsplattformar för digital radio. Sådan information har ännu inte getts av de mestadels offentligt finansierade EBU och WorldDAB samt public service-företag som Sveriges Radio. PSR pekar också på det faktum att DAB-lobbyn aldrig har publicerat en  karta över den verkliga DAB-radiolyssningen. Det skulle utgöra den mest ärliga bilden av utbredningen av DAB. Vill konsumenterna verkligen vill DAB-radio?

PSR förutspår att analoga FM kommer att behållas ytterligare några decennier och över tid mestadels ersättas med on-line radio och musiklyssning. Marksänd digital radio, vare sig DAB eller andra system, kommer att utvecklas ytterligare, men bara som en tilläggstjänst till FM och Internet.

PSR rekommenderar de politiska beslutsfattarna att tänka två gånger innan de övertalas att ta beslut om en övergång till DAB-tekniken. De bör söka råd från oberoende ekonomiska och tekniska experter, som inte är anslutna till EBU, WorldDAB och liknande lobbyintressen.

Hur mycket pengar kommer en sådan dödfött prestigeprojekt kosta de europeiska skattebetalarna och licensavgiftsbetalare, frågar sig Gunnar Bergvall, ordförande i Public Servicerådet. Vet lyssnarna, konsumenterna och medborgarna verkligen vad som händer? Bokstäverna DAB kan snart stå för "Dead And Buried" . Få kommer att drabbas, men den europeiska public servicesektorn riskerar att förlora trovärdighet efter ett en DAB-radiofiasko.

PSR kommer nästa gång att publicera ett PM om hur DAB lobbyns framfart  på nationell nivå.

Fakta
EBU är en organisation för public serviceföretag baserad i Geneve, Schweiz. Organisationen har ingen anknytning till EU och dess institutioner.  WorldDAB är en organisation som har till syfte att främja DAB-radiostandarden. Medlemmarna består främst av public serviceföretag, radio- och tv-sändarföretag (som Teracom), elektroniktillverkare m.m. WorldDAB har huvudkontor i London, men har formell bas i Geneve på samma adress som EBU.

Läs
Rapporten The Illusions of the DAB Radio World  

Läs även