torsdag 26 maj 2016

Norsk fiskeindustri: Skjut upp FM-stängningen!

Växande motstånd i norsk opinion mot DAB-radioplanen
Riksorganisationen Norges Fiskarlag har begärt att kulturdepartementet omprövar eller skjuter upp stängningen av FM-bandet 2017. Organisationen har förstått att inga åtgärder har vidtagits för att längs kusten säkra DAB-räckvidden till havs där en del fiskare rapporterat om dålig DAB-mottagning. Kjell Ingebrigtsen, organisationens vd, säger att DAB-planen är nästan komisk med tanke på Norges stora fiskeri- och andra havsberoende industrier.

-Vårt poeng er at Norge ikke bør være verdensledende på dette området. Det fremstår nærmest som komisk at vi med vår kystlinje og omfattende næringsvirksomhet innenfor både fiskerier og annen maritim næring skal gå fra noe som fungerer til noe som vi ikke er sikker på at fungerer, säger en allvarligt bekymrad Ingebritsen


Tidigare har bl.a. bilimportörerna protesterat mot stängningen av FM-nätet nästa år. Det finns en starkt växande opinion i Norge som ger sig i uttryck i tidningsartiklar i pressen bl.a. i Dagbladet, VG och Dagens Næringsliv. I sociala medier kan man följa debatten bl.a. i facebookgrupper som La FM Leve, JA till FM!, La FM-båndet leve och Bevar FM-nettet - NEI til DAB-radio. Twitter: @lafmleve. Man kan också få en samlad nyhetsbild på webbplatsen lokalradio.no   Även om DAB-radio inte är längre aktuell i Sverige så diskuteras den norska utvecklingen bl.a. i svenska Radiogruppen på Facebook.