söndag 8 maj 2016

Statligt stöd för DAB upphör i Australien

Digitala närradiostationer stängs om offentlig finansiering uteblir
37 av 444 närradiostationer sänder idag med DAB+ i de fem största städerna (Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth and Adelaide). Statens årliga DAB-stöd om $1,4 miljoner (8,4 milj sv kr) upphör nu. Samtidigt som den kommersiella sektorn fått sänkta tillståndsavgifter överlag med 25 %. Community Broadcasting Association of Australia (CBAA) protesterar i ett upprop till politikerna inför kommande val med en uppmaning om att återställa stödet. Australien beslöt förra året att avstå från en stängning av FM-radio. DAB ska enbart finnas som en kompletterande plattform vid sidan av FM och on-line.