fredag 20 maj 2016

Bauer behöver utrymme. Vill att SR säljer "kommersiella P3”

Svenska DAB-lobbyn fortsätter bearbeta politikerna med utspel
Bättre tekniska förutsättningar ger Sveriges Radio stora fördelar jämför med de kommersiella radiokanalerna. Men P3:s ­profil liknar i stor utsträckning de kommersiella kanalernas. Därför bör P3 ­säljas och lyda under samma regler som konkurrenterna, skriver Staffan Rosell, vd Bauer Media Group Sverige i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Men vad vill Bauer, framträdande DAB-aktör, egentligen?

Den fristående radion i Sverige har haft svårt att nå samma framgång som våra motsvarigheter i andra europeiska länder. Detta beror till stor del på att vi kommersiella aktörer har för lite utrymme på FM-bandet påstår Rosell. På många orter runt om i Sverige finns det bara två kommersiella kanaler. På platser utanför tätbebyggda områden saknas ofta helt alternativ till SR.

Skulle digitalradio (läs DAB) ha införts så hade detta problem lösts, menar Rosell. Då hade utrymmet i etern blivit betydligt större och kommersiell radio såväl som SR hade kunna öka sitt utbud i stort sett obegränsat. Det råder bred politisk enighet om att mångfald i utbudet av medierna är ett centralt värde. Det är det inte alls tillfredsställande att en och samma aktör har tre fjärdedelar av lyssnandet, grundat på fundamentalt bättre tekniska förutsättningar att nå lyssnarna.

Bauers lösning för en bättre och mer jämlik fördelning av lyssnandet är att SR knoppar av och säljer P3 och låt den bli en kommersiell kanal. Det finns många åsikter om på vilket sätt Public Service ska definieras och avgränsas. Men de flesta bör kunna instämma i att det är mer rimligt att offentlig finansiering går till att producera innehåll som har ett allmänintresse men som inte är kommersiellt gångbart. Tydligt att P1, P2, P4 och P5 uppfyller detta behov. För P3 är läget dock ett annat menar Rosell. Kanalens utbud är högintressant utifrån ett kommersiellt perspektiv. P3 skulle kunna bli radions motsvarighet till TV4. 

En avknoppning och försäljning av P3 medför att SR kan lägga mer pengar på till exempel undersökande journalistik, utrikesbevakning, fördjupande program inom politik, ekonomi och vetenskap, lokaljournalistik, kultur, drama, konstmusik, barnprogram och program på minoritetsspråk. Bauer Media Group föreslår därför att regeringen tillsätter en statlig utredning med uppgift att utreda formerna för en avknoppning och försäljning av P3.

Läs hela debattartikeln

Analys
Naturligtvis vet Staffan Rosel mycket väl att det inte finns en chans att politikerna ställer upp på att privatisera P3. Kännetecknande för DAB-lobbyn är att man förtränger obekväma sanningar. P3:s styrka ligger i att det just är en reklamfri kanal och dessutom med ett betydligt bredare musikutbud än någon av de kommersiella kanalerna.

I sin artikeln för inte Rosell till affärsmässiga bevis att det behövs fler marksända kanaler för att distribuera musik och reklam. Han nämner inte att det finns ett hundratal svenskbaserade kanaler (inkl. många Bauer och MTG) som sänder on-line och når överallt. Det kan också vara bekvämt att inte nämna att en av våra närmsta grannar Finland har den mest lönsamma kommersiella radiosektorn i Norden - och man sänder enbart på FM och on-line.

Läs även