onsdag 11 maj 2016

Trots politiskt nej satsar SR och reklamradion fortfarande på DAB-radio

MTG söker nytt uppskov med DAB-tillstånden. 
SR:s fortsatta DAB-verksamhet kostar 30 milj/år.
Digitalradiofrågan är begravd under denna mandatperiod t.o.m. 2018. Varken public service eller de två kommersiella radiobolagen har dock inte accepterat detta. MTG Radio begär hos Myndigheten för press, radio och TV ett andra uppskov med starten av DAB-sändningarna till 1 januari 2017. MTG räknar med att regeringen kommer med ett besked om den digitala radio senast i höst. 
Under tiden fortsätter Sveriges Radio att i olika forum sprida information om DAB-radions påstådda framgång och fördelar. Detta sker bl.a. på SR:s webbplats och i företagets årsredovisning liksom i EBU-sammanhang. 

Tidigare har MPRT beslutat att de som har DAB-tillstånd kunde vänta med att starta till 1 juli 2016. Detta efter att regeringen meddelat att den inte kommer att gå vidare med Digitalradiosamordningens förslag om övergång från FM till DAB. Tillståndshavarna behövde därför ytterligare tid att analysera förutsättningarna, menade MPRT.

Det är fortfarande oklart vad regeringen vill med den digitala radion eller radion överhuvudtaget, varför MTG Radio inte anser att det finns förutsättningar för programbolagen, de kommersiella likväl som SR, att starta sändningar till den 1 juli 2016. Därför bör den samlade tidsplanen för utbyggnad och täckning bör justeras i avvaktan på besked från regeringen, ett besked som vi utgår från måste komma senast under hösten, skriver MTG.

Det finns dock inga formella hinder för att de kommersiella bolagen nu sänder DAB-radio, men det kan bli ekonomiskt omöjligt utan SR:s medverkan och om man samtidigt inte tvingar lyssnarna att lämna FM.

I ett brev till SR:s styrelse november 2015 krävde Public servicerådet (PSR) att företaget tar bort den partiska och osakliga texten om digitalradio/DAB på sin webbplats sverigesradio.se  Trots direkta samtal med företagsledningen har denna hittills vägrat hörsamma kravet. 

I den årsredovisning som SR publicerade inför bolagsstämman i april finns också felaktig information om DAB. Här skriver man att förslagen i utredningen som i presenterats av den särskilda utredaren Nina Wormbs "läggs på is tills vidare". Men utredarens förslag hamnade i papperskorgen efter tung kritik av Riksrevisionen och en bred remissopinion. I februari i år bekräftades också regeringens beslut av en enig riksdag. Någon information om slutbehandlingen i Riksdagens konstitutionsutskott redovisas inte av SR. 

Frågan är därmed politisk begravd under resten av denna mandatperiod. Frågan om "digitalradio" kan ev. aktualiseras tidigast 2019 och handlar då sannolikt om inte enbart om DAB+ utan även modernare digitala system som DRM och DVB-T2 Lite liksom LTE-Broadcast.

SR fortsätter idag att sända ett antal kanaler i DAB som når cirka 35 procent av befolkningen. Dessa sändningar betecknas som försök, även om de har pågått under lång tid. Kostnaderna för dessa sändningar i fyra regioner, som belastar licensavgifterna, är av "affärsmässiga" skäl hemliga. Dock beräknas totalkostnaderna för DAB-verksamheten vara cirka 30 miljoner kr per år (vilket också inkluderar administration, resor och medlemskap i lobbyorganisationen WorldDAB). Kostnaden per lyssnare blir här mycket hög efter som DAB-radion har få lyssnare idag. 

SR får t.o.m. 2019 sända DAB med ett ett kompletterande sändningstillstånd. Tlllståndsbeslutet 2013 förutsåg dock ett konstruktivt resultat av det då förestående uppdraget till en digitalradioutredare. SR kan inte längre motivera "experimentella sändningar" eftersom DAB-tekniken redan är beprövad -  i Sverige sedan början av 90-talet.


Läs även