fredag 8 april 2016

Tredje mediesektorn möts i Växjö

Riksmöte för medborgarmedia ska ge underrepresenterade en plats i media
Människor som är underrepresenterade i konventionella medier ska kunna synas och höras i medborgarmedier. Stora visioner och framtidstro ska prägla helgen, när fyra riksförbund som representerar medborgarmedia samlas för årsmöteshelg i Växjö 9-10 april. 

En ny vision för Riksförbundet Öppna Kanaler, samverkan mellan TV och radio, och den pågående medieutredningen är något av det som kommer att diskuteras på Norrtullskolan i helgen. Riksförbundet Öppna Kanaler (RÖK), Närradions Riksorganisation (NRO), Kristna Radionätet (KRN) och paraplyorganisationen Community Media Sweden (CMS) har gemensamma årsmöten och seminarier.

Det är fantastiskt när vi som arbetar med medborgarmedia av olika slag kan samlas tillsammans. Detta ligger i tiden och kan bidra till minskat utanförskap, större delaktighet och ett samhälle som vi bygger tillsammans, säger Daniel Westergren på Öppna Kanalen Växjö som tillsammans med Växjö Närradioförening står som värdar för helgen.

Riksförbundet Öppna Kanaler har under ledning av ordförande Behrang Miri, tagit fram en ny vision som ska beslutas av årsmötet. Den nya visionen handlar om att på ett tydligare sätt prioritera arbetet mot organisationer och personer som företräder underrepresenterade grupper i samhället.

Såväl programutbud som lednings- och styrelsefunktioner på nationell och lokal nivå ska vara representativa för hur samhället ser ut och RÖK och dess medlemmar ska verka för att normalisera samtidens Sverige.

Vi har tillgång till helt andra verktyg än vad konventionella medier, som public service och kommersiell media, har. Därför kan vi också bidra till att media på ett bättre sätt speglar den samtid som vi lever i, där alla människor ska få komma till tals, säger Avdi Islami, Riksförbundet Öppna Kanaler i Sverige

Läs även