söndag 17 april 2016

Motvind för DAB-radio i västra Tyskland

Mediapolitiska experter ser ingen framtid för DAB+
Men nationella public serviceradion vill expandera.
Delstaten Nordrhein-Westfalen (NRW) tvivlar inför digital marksänd radio. Jürgen Brautmeier, chef för mediemyndigheten (LfM) och Marc Jan Eumann, delstatssekreterare för Europa och Media, har i ett debattinlägg i Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) motsatt sig att DAB drivs på regional nivå. Vi tror på den mångfald av radio som vi har i FM-världen från lokalt till nationellt i Tyskland och vill ha mer, men det är inte säkert med DAB+.

För radio att kunna konkurrera med hjälp av DAB plus finns det inga lovande affärsmodeller, åtminstone för den reklamfinansierade radion på  regional och lokal nivå .
Man pekar också på det nedslående resultatet av utlysningen av en intresseanmälan för DAB + kanaler i NRW som är den folkrikaste delstaten och attraktiv för potentiella nya privata radiostationer. En introduktion av DAB+ på alla nivåer - i synnerhet regionala och lokala - vore därför inte förnuftig. "Wir meinen: nein"

På Europeisk nivå ser de två inte ser någon utvecklingspotential. Sverige har nyligen tagit beslut mot DAB+ och följt Finlands exempel. Hittills finns inte något europeiskt land - inte ens i Storbritannien, där försäljning av utrustning stagnerar - ett bevis på att den digitala markbundna plattformen antas i den utsträckning som gör en avstängning av FM realistiskt under de kommande fem till tio åren. Detta gäller inte bara med oss, även för resten av Europa eftersom Internetradio förändrat konkurrensen mellan systemen i grunden. (TecTime.tv)

DAB-nätet täcker numera hela Tyskland. Det finns dock fortfarande få lyssnare jämfört med FM och andra plattformar (på nätet, satellit- och kabel) . Ca 5 procent på veckobasis. Liksom i Storbritannien och Norge och några andra länder är det public service sektorn som driver på en övergång från FM till DAB. En kommission vid KEF, som ombesörjer finansiering av public service, vill nu satsa extra pengar till en DAB-expansion för public servicebolagen ARD och Deutschland 2017-2020. Det handlar om en offentlig finansiering om 153 miljoner euro. 

KEF säger dock att en övergång till den mer kostnadseffektiva tekniken inte kommer att lyckas om det inte finns några tydliga beslut av federala och regionala myndigheter.

Mediepolitik och reglering i Tyskland utförs på en regional nivå i var och en av de 16 delstaterna - delstater. Läs mer om mediemyndigheten i Nordrhein-Westfalen

Läs även
Wir müssen über das digitale Radio reden (Frankfurter Allgemeine Zeitung)