torsdag 14 april 2016

FM-bandet inte fullt, reklamradion får mer utrymme

Nya åttaåriga tillstånd för analog kommersiell radio från 2018 
Post- och telestyrelsen har fått regeringens uppdrag att se över frekvensplaneringen för analog kommersiell radio (f.d. PLR). Tanken är att PTS i dialog med Myndigheten för press, radio och TV ska titta på en ny frekvensplanering, som ska främja konkurrens och mångfald på hela radioområdet och ge förutsättningar för en livskraftig kommersiell radio,  säger Linus Fredriksson på Kulturdepartementet till Radionytt.

Tillstånden löper ut i juli 2018. Inför den kommande tillståndsperioden är det läge att se över om man kan göra något med frekvensutnyttjandet, säger Fredriksson som menar att i myndigheternas arbete kan ingå att se på möjligheterna till större sändningsområden än i dag.

Reklamradiobranschen har efterfrågat nationella FM-tillstånd, något som även har diskuterats politiskt. Men det ingår inte i uppdraget till PTS att skapa nationella FM-nät. Parallellt med att PTS ser över frekvenserna kommer Kulturdepartementet att undersöka vilka ändringar som kan behöva göras i radio- och TV-lagen, med koppling till reglerna om sändningsområdenas utformning. I uppdraget till PTS finns inte ett ord om DAB-radio.

Enligt uppdraget ska närradion från 2018 kunna sändas på FM på samma sätt som idag. Inte heller påverkas Sveriges Radios frekvenser annat än om företaget kan godkänna förändringar.  Uppdraget ska redovisas 30 juni nästa år.

Analys
Efter det politiska beslutet att avvisa digitalradioutredaren Nina Wormbs plan om att ersätta FM med DAB+ har reklamradiobranschen d.v.s. Bauer och MTG krävt möjligheter att nå hela landet med flera kanaler på FM. Uppdraget till PTS är resultatet av dessa påtryckningar. 

Reklamradion innehar f.n. tillstånd för digitalradiosändningar med DAB+ som upphör att gälla om de inte tas i bruk senast 31 juni i år. Men eftersom Sveriges Radio inte har fått politisk klartecken för DAB+ är det sannolikt att Bauer och MTG återlämnar tillstånden. Det finns heller inget tillräckligt lyssnarunderlag för DAB-radio i Sverige, så länge radio via FM och Internet finns som alternativ.

Uppdraget innebär "sista spiken i kistan" för påståendet om att "DAB-radio behövs eftersom FM-bandet är fullt". 

Läs hela

Läs även