onsdag 16 mars 2016

Stora Radiopriset delas inte ut i år

Radiodagen och Radiogalan tar paus 2016
Bauer Media, MTG Radio, SR och UR har i samverkan med Radioakademin arrangerat Radiodagen och Radiogalan under senare år. Radioakademin har ansvarat för det årliga Stora Radiopriset i cirka tolv kategorier sedan 2001. Nu har alla parter har i gott samförstånd beslutat göra en djupare utvärdering av de gemensamma arrangemangen sett ur varje enskild samarbetspartners behov och egna prioriteringar. 

Man ska även göra en utvärdering och bedöma värdet av det gemensamma samarbetet sett ur branschperspektiv. Radiodagen och Radiogalan i sina nuvarande format tar paus åtminstone under 2016, säger Christer Jungeryd, ordförande i Radioakademin. Även Stora Radioprisets format och kategorier ska utvärderas och den preliminära planen är att slå samman 2015 och 2016 till en gemensam tävlingsperiod med prisutdelning någon gång under 2017.

Arrangörerna och Radioakademin tillsätter under våren en gemensam ”framtidsgrupp” som får i uppdrag att i slutet av 2016 presentera radiobranschens planer om hur ett fortsatt samarbete vad gäller en gemensam branschdag och radiopriser kan ta sig uttryck.