måndag 7 mars 2016

Sanningen om varför DAB blev ett misslyckande i Sverige

Internationell skrivelse tar död på desinformation från europeisk DAB-lobby.
Intresseorganisationerna Europeiska Radiounionen och WorldDAB har tillsammans med Sveriges Radio har under längre tid spritt osann och vinklad information om det svenska regerings- och riksdagsbeslutet att avvisa utredningsförslaget 2014 om att ersätta FM med DAB+.  Man har heller inte redogjort mer än fragmentariskt för eller mörkat flertalet argument mot förslaget som framkommit i remissopinionen och i Riksrevisionens granskning.
Public servicerådet har idag publicerat en promemoria på engelska som redovisar ett 30-tal argument mot förslaget. Skrivelsen distribueras i Europa och andra delar av världen.