torsdag 3 mars 2016

Dåligt intresse för lokalradio i norska DAB-nätet [uppdaterad]

17 områden nu vakanta i lokalradioblocket. Bristande spektrumeffektivitet i övriga områden.
Myndigheterna i Norge har offentliggjort vilka som får anläggningskoncessioner och frekvenstillstånd i det landstäckande frekvensblocket för digital lokalradio 2017-2031. I hela 17 områden var det ingen som anmälde intresse och därmed är nu dessa koncessioner vakanta i det s.k. lokalradioblokka. 

I endast två områden fanns mer än en ansökare i denna omgång; i lokalregion 3 (Akershus) och 17 (Haugaland) som nu går på auktion 15 mars 2016. De Det är 21st och P4/Digitalradio Norge som söker i Akershus. A-Media och Radio 102 söker i Haugaland. 

Hälften av de lokala DAB-multiplexerna i Norga har inga sökanden. Majoriteten av den återstående hälften är det bara en och samma sökande till. Det kan noteras att Digitalradio Norge är lobbyföretaget som ägs av NRK och MTG.

I de flesta områden med hittills delad lokalradio kommer denna mux endast ha 2-3 kanaler vilket inte kan betraktas som frekvenseffektivt. Ökar inte intresset kan lokalradio i DAB betraktas som ett slöseri med spektrum.

Läs mer