lördag 26 mars 2016

Ännu en schweizisk radiostation lämnar DAB

Musikstationen my105 drar sig ur DAB+
Den schweiziska radiostationen my105 i Zürich har beslutat av strategiska skäl att helt förlita sig på nätet och därmed avstå från markbundna sändningar via DAB + i tyskspråkiga Schweiz. Många diskussioner, erfarenheter och undersökningar av de senaste månaderna har visat att "DAB-spridningen är överskattad ". DAB+ passar fortfarande inte radiostationens flerkanalsmodell med 10 kanaler. Detta är tredje kommersiella radiostationen som lämnat DAB sedan 2014.