torsdag 10 mars 2016

Europeisk konkurrensmyndighet öppnar två DAB-fall i Norge

Statens beslut om övergång från FM till DAB och statsstödet granskas.
Inom en vecka har norska regeringen tagit emot två skrivelser från ESA - den myndighet som granskar om ett land följer de handelsregler som upprättats av EU och som även EFTA-länder som Norge åtagit sig att följa. I det ena brevet till kulturdepartementet ställs 13 frågor om FM-stängningen och i det andra till näringsdepartementet berörs det statliga stödet till det privata lobbyföretaget Digitalradio Norge AS.  
Det är sannolikt att Norge fälls i minst ett av fallen. Spanien (2013) och Berlin-Brandenburg (2004) har tidigare fällts av Europakommissionen för statsstöd till digital marksänd tv.