torsdag 6 februari 2014

Sveriges Radio partisk och osaklig om digitalradio

Egna kanaler används för DAB-propaganda
Granskningsnämnden har fått anmälan mot SR ifråga om inslag om digitalradio i Kulturnytt 29 januari resp. Ekot 2 februari 2014 liksom bevakningen och presentationen av digitalradiofrågor i SR:s nyhets- och faktautbud. I inslagen intervjuades den av regeringen utsedde samordnaren för digitalradio Nina Wormbs respektive Sveriges Radios vd Cilla Benkö. I bägge inslagen framfördes många felaktigheter och spekulativa åsikter, som inte ifrågasattes av respektive intervjuare. För lyssnaren avgörande fakta om DAB och FM utelämnades.

Anmälaren Public servicerådet (PSR), ett oberoende opinionbildande nätverk, skriver att staten inte tagit beslut om att välja DAB-systemet, men att ”radiobranschen” får göra detta på egen risk. Det finns inga belägg för att FM-radion, en internationell standard, kommer att stängas av i något land. DAB-radio har idag få lyssnare i få länder menar PSR.

Det finns en utbredd kritik mot DAB-systemet i Sverige, inte mot digitalradio i sig. Kritikerna liksom förespråkarna för andra lösningar har inte fått komma till tals i SR:s programutbud. DAB-förespråkare i SR:s ledning har kunnat använda SR:s programkanaler för att föra fram sin sak. Man kan här inte heller förvänta sig att en reporter har mod att ställa sin högste chef mot väggen. 

Med tanke på den kritik som länge funnits mot DAB-radio borde SR ha inbjudit till en dialog och djupare diskussion om digitalradiofrågan. Även om dessa frågor diskuteras på bloggar och i debattartiklar i nyhets- och fackpress har SR har undvikit i gå i svaromål i sakfrågor. PSR har hos respektive redaktion utan framgång har begärt beriktigande av inslagen.

PSR anser att inslagen särskilt med tanke på att endast förespråkare för DAB-radio fått komma till tals strider mot SR:s uppdrag att bedriva programverksamheten opartiskt och sakligt. PSR önskar också få granskat om DAB-tekniken på samma vis gynnats på bekostnad av andra digitalradiosystem (exempelvis DRM+) i SR:s programutbud i sin helhet de två senaste åren.

PSR vill att nämnden granskar hur SR:s ledning fått tillträde till företagets nyhets- och faktaredaktioner för att framföra sina åsikter utan att andra intressen kan eller får komma till tals.