söndag 2 februari 2014

Sveriges Radio vd tror på DAB-radio med statens bistånd

SR satsar på DAB+ för att hjälpa den kommersiella reklamradion. Sparar in på programverksamheten
SR:s vd Cilla Benkö planerar nu besparingar på Sveriges Radios program för att få ihop minst 50 miljoner kronor per år de kommande åtta åren. Det blir totalt 400 miljoner kronor fram till en planerad nedsläckning av SR:s FM-nät 2022.– Vi riskerar att radion kommer att uppfattas som något mossigt och omodernt, som inte hänger med sin tid om den marksända radion är analog.  I en eko-intervju vill Benkö att regeringen satsar lika mycket extra för att satsningen inte ska drabba det vanliga programutbudet.

Sedan 1996 pågår digitala sändningar över de tre storstadsområdena i tekniken DAB. Trots tidigare satsningar på hundratals miljoner kronor från SR, har väldigt få lyssnare köpt DAB-apparater. Det misstaget kommer inte att upprepas - bara staten är villig att ställa upp, säger Benkö. Vi hoppas givetvis att vi ska få gehör för att få lite mer pengar, kunna göra ett utbud som vi inte gör i dag så att publiken känner att de får ett mervärde och därmed köper apparater och det här blir en lyckad process.

För att nu locka fler lyssnare måste det enligt Benkö finnas extra attraktiva program, som till exempel satsningar på idrottsreferat eller konserter, som enbart sänds i DAB-radion.
Övergången till DAB 2022 innebär att alla FM-radio-apparater måste skrotas och nya digitala apparater köpas.

Motivet för Sveriges Radios stora satsning är främst att hjälpa den kommersiella reklamradion och få fram fler kanaler så att de kan sända över hela landet. Men frågan är varför Sveriges Radio ska offra kraft och resurser på det. 
– För kommersiell radio är marksänd digitalradio livsviktig. Sveriges Radio har fyra FM-frekvenser. Visst vi kan leva vidare med dem, men om vi skulle ha analog marksänd radio i en värld som i övrigt är digital, då hamnar Sverige som nation på efterkälken, menar Benkö.

I inslaget nämns inte att Sveriges Radio har ett digitalt radioutbud på Internet.

Läs även:
Kritik mot ny DAB-satsning i Dagens Media

DAB-radio alltmer ifrågasatt