torsdag 27 februari 2014

Televisionen lämnar 700 MHz-bandet i Sverige

Mobilt bredband tar över. DAB-radio kan trängas ut från 200 MHz-bandet av marksänd television 
Regeringen tog i dag beslut om att frekvensutrymmet på 700 MHz-bandet, som hittills använts för digital-tv, frigörs från 2017 till mobilt bredband och mobiltelefoni.

Det som i avgjort kampen om 700 MHz är att de samhällsnyttiga aspekterna väger tungt till det mobila bredbandets fördel. Television har sin tyngdpunkt i underhållning. Dessutom är det idag endast en fjärdedel av hushållen som tar emot tv via digitala marknätet.
Beslutet kommer att påverka processen i Europakommissionens arbete med frågan bl.a. genom High-Level Group on the future use of the UHF band där samma strid, som nu avslutats mellan broadcast och broadband i Sverige, nu avgörs för hela Europa. Kommissionen räknar med att ha ett förslag klart i sommar.

Beslutet får betydelse för radions frekvensfördelning. Regeringen har öppnat för televisionen att åter använda den del av VHF-bandet som är avsatt för DVB-T och som i Sverige f.n. används enbart för DAB-radio (174-240 MHz). Finland har tidigare tagit beslut om att använda bandet enbart för television och tackat nej till DAB.

Att bygga ut tillräckligt bra mobiltelefoni i hela landet är en viktig grund för jobb och tillväxt, skriver IT-minister Anna-Karin Hatt (C) i Dagens Nyheter. För sju år sedan, 2007, öronmärkte vi i Alliansregeringen det så kallade 800 MHz-bandet, det utrymme i etern som fram tills dess använts till analoga tv-sändningar, för att bygga ut mobiltelefonin. Genom att göra det var vi först ut i hela världen, och sedan dess har hela EU följt i våra spår.

Tack vare det byggs nu den allra modernaste och snabbaste mobiltelefonin, 4G, snabbt ut på landsbygden. För 800 MHz-bandet har väldigt bra egenskaper som gör att vi med det kan täcka stora geografiska ytor med bra mobiltelefoni och snabbt mobilt bredband, samtidigt som inomhustäckningen, både på landsbygden och i städerna, går upp.

I dag växer antalet människor som vill kunna lyssna på musik, titta på tv och lyssna på radio online väldigt snabbt, vilket kräver allt bättre och snabbare bredband. Samtidigt förväntar sig allt fler att man ska kunna jobba mobilt när man är hemma eller på resande fot, utan att behöva drabbas av avbrott, skriver Hatt bland annat. 

Regeringen har nu beslutat om att från och med 1 april 2017 frigöra 694–790 MHz för mobilt bredband och mobiltelefoni. Det frekvensbandet, som i dag används för marksänd digital-tv, har nämligen samma goda egenskaper som 800 MHz-bandet vilket gör att det kan användas för att täcka stora och glesa delar av landet med riktigt bra mobilt bredband och bra mobiltelefoni. 

På samma sätt vi var först ut med att frigöra 800 MHz-bandet blir Sverige nu ett av de allra första länderna i världen att öronmärka också 700 MHz-bandet för mobiltelefoni. Hela Sverige ska ha bra mobilt bredband och bra mobiltelefoni, avslutar Anna-Karin Hatt. 


Regeringsbeslutet var ett glädjebesked för  operatörerna. Vi tycker att det är jättebra för mobilbranschen och för Sverige. Vi hoppas att processen att fördela spektrumet blir sådan att vi får vara med och dela på det och kan slå på 700 MHz-täckning 1 april 2017, säger Erik Hörnfeldt, pressansvarig på Tre Sverige.

Tillsammans med Teliasonera har de engagerat sig hårt för att öppna upp 700 MHz-bandet för tjänster som mobilt bredband och mobiltelefoni. Det stora argumentet har varit att det krävs ett öppnande av de frekvenserna för att regeringens bredbandsmål – att 90 procent av Sveriges hushåll ska ha snabbt bredband 2020 – ska kunna uppnås.

Om mindre än tre år måste över en miljon hushåll åter byta tv-box. Hur många väljer då att fortsätta med broadcast-tv i marknätet? För Teracom och dess betal-tv-bolag Boxer kan beslutet vara början på en mycket brant utförsbana, kommenterar Tomas Zirn i Computer Sweden

Statliga bolaget Teracom och den marksända tv:n blir av med sina hett eftertraktade 700 MHz-frekvenser redan om mindre än tre år. Beslutet måste ha kommit en fullständig kalldusch för Teracom-chefen Åsa Sundberg.

Zirn skriver också att samma dag som regeringsbeslutet kommer av en händelse också Teracoms bokslut. Där framgår med all önskvärd tydlighet att den raketsnabba ökningen för streamad tv nu börjar äta sig in i kundstocken för traditionell broadcast tv. Teracoms betal-tv bolag Boxer tappar kunder – och intäkter.

Än så länge är dock Boxer lönsamt. Men vad händer när totalt över en miljon hushåll i marknätet om knappt tre år måste byta tv-box. Då har streaming-trenden hunnit ännu längre idag. Hur många av dagens tv-tittare i marknätet kommer då – när de tvingats till ett aktivt val – att förloras till andra tv-alternativ?

Läs mer i Computer Sweden Slut i rutan för Teracom och Boxer?