torsdag 27 februari 2014

DRM+ i nytt mottagarchip öppnar global marknad

Multichip med DAB, DRM+ och FM lanserat
Det israeliska bolaget Siano, har nu lanserat SMS2160 ett nytt multistandard chip som kan användas i alla typer av mottagare inkl bilradio och mobiler. Detta är den första integrerade kretsen som stödjer T-DMB/DAB/DAB+, DRM+ och FM Radio inklusive RDS/TMC.

SMS2160 kan användas i alla tre radiobanden över 30 MHz;  band I (47-88 MHz),  II (88-108 MHz) och III (174-240 MHz) samt L-bandet. Multichippet används redan av en några utvalda Sianokunder, bl.a. en tillverkare av kommunikationsutrustningen för bilar och tv-mottagare. Bolaget förutspår en global marknad för DRM+ särskilt i Asien och Latinamerika. DRM-konsortiets vd ser just nu Indien som särskilt intressant. 

Läs mer här: