torsdag 6 februari 2014

Två tredjedelar av brittisk radiolyssning fortfarande analog

Unga lyssnar alltmer på radio via mobilen. DAB hamnar utanför.
Lyssnarsiffror på veckobasis för fjärde kvartalet 2013 har nu presenterats av Rajar. Fortfarande dominerar i Storbritannien lyssning på analoga plattformar (mellanvåg och FM) trots att det är här som DAB är mest etablerat sedan 1995. DAB-radio finns inte i smartphones.

AM/FM 58,5 procent (en minskning med 4,1 procentenheter från 2012), DAB 23,4 (+2,3), digital-tv 5,2 (+0,1), Internet 5,8 (+0,9).  

8,2 procent är ospecificerat eftersom många lyssnare inte noterar vilken plattform man använder.

Andelen personer som säger att de lyssnat på radio på en mobiltelefon är 24,9 % en ökning på ett år med 5,7 procentenheter. För yngre personer (15-24 år) är andelen särskilt markant; 45,4 % (+7,8). Detta kan vara en förklaring till att DAB-plattformen stagnerat. DAB finns nämligen inte i någon mobil eller smartphone.

Läs även