onsdag 5 februari 2014

Politiker inte SR driver DAB-frågan

Sveriges Radios vd förklarar sig 
Efter blivit hårt kritiserad efter söndagskvällens utspel i Eko-intervju om DAB-radio försöker SR:s vd Cilla Benkö i ett pressmeddelande förtydliga sig. Hon skriver bl.a. att Marksänd digitalradio är viktigt för radiobranschens ställning i Sverige och i övriga Europa. Sveriges Radio driver inte denna fråga – den ligger just nu hos politikerna. Just nu väntar vi alltså på ett politiskt beslut. Vi satsar inga pengar och vi genomför inga besparingar. Frågan om DAB-radio har dock drivits av SR:s ledning och Teracom som länge uppvaktat politiker i riksdag och regering.
SR har hittills inte fått staten att stå för de extra medel som behövs. Enligt tidigare beräkningar handlar kostnaden för nya programkanaler och dubbla sändningsnät om totalt cirka 1,2 miljarder kr fram till 2022.

Benkö skriver att ett DAB-utbud inte får komma till på bekostnad av dagens kvalitet. Istället vill hon förbättra P4 där finns det idag ibland krockar mellan lokalt utbud och sport. SR kommer att använda ev. utökade anslag med 50 miljoner kr och en lika stor summa av de utvecklingsmedel till ett utökat innehåll. Benkö nämner dock inget om att SR sedan länge har många digitala radiokanaler på Internet. 

Vi kommer inte att använda pengar ur dagens budget på den tekniska omställningen av infrastrukturen dvs sändarnätet, utan det måste finansieras på annat sätt. Det finns nu två alternativ som diskuteras. Antingen en lånefinansiering likt den som skedde vid TV:s digitalisering – eller att vi får en höjd tilldelning från rundradiokontot.

Benkö har i sitt pressmeddelande inte närmare gett en förklaring till det som kanske skapade mest uppståndelse i Eko-intervjun. Att Sverige Radio genom att satsa på DAB+ vill hjälpa den kommersiella radion.

Läs hela pressmeddelandet

Läs även