måndag 30 september 2013

Mer än varannan DAB-mottagare i Danmark måste skrotas

Danmark har tagit belsut om att 1 december 2014 byta sändningsstandard för marksänd digitalradio från DAB till DAB+. När det är genomfört kommer mer än hälften av nuvarande DAB-mottagare att behövas skrotas eftersom än äldre DAB-mottagare inte kan ta emot DAB+  Enligt radiobranschen finns det nu 1,1 miljoner DAB-mottagare varav 500.000 är för DAB+.

Detta innebär att när DAB enligt äldre system stängs av om 14 månader kommer minst 600.000 radiomottagare behövas skrotas. I antalet har inte medräknats bilradiomottagare med DAB.  

Omläggningen från DAB till DAB+ ses som ett nödvändigt steg innan FM-radions kan stängas. Men sändningstillstånd för analog radio har dock förlängts till och med 2019 så en FM-släckning är inte runt hörnet enligt Recordere.dk.

I och med den danska omläggningen återstår endast Storbritannien som ännu inte gått över till DAB+  Något beslut om detta har ännu inte tagits, men det har rapporterats att man väntar med detta tills FM-nätet kan stängas. När detta ska ske har ännu inte beslutats.


Läs mer: Recordere.dk