fredag 20 september 2013

Frustration och tveksamhet om digitalradio på radiochefsdebatt

UR-chefen skeptisk: Hallelujapropaganda för DAB.
SR-chefen fladdrar med sanningen.  Reklamradion vill ha statens stöd.
Radiobranschen samlades under torsdagen för den årliga Radiodagen. En av programpunkterna var en diskussion mellan cheferna för landets fyra stora radiobolag Sveriges Radio, UR, MTG och SBS Discovery. Det märktes en otålighet och frustration när det gäller politikernas behandling av DAB-radio. Frågan ligger hos en branschsamordnare fram till november nästa år, vilket innebär att en lansering dröjer ytterligare. 

Branschen har varit överens sedan länge. Det borde inte ta mer än tre, fyra månader att koordinera ihop det här, sade SBS Discovery Radios vd Staffan Rosell, som föreslog att reklamradion slipper koncessionsavgifter i de områden där digitaliseringen genomförs. 

UR-chefen Erik Fichtelius var dock skeptisk till projektet och varnade för vad han kallade Teracoms "hallelujapropaganda för en viss teknisk lösning" och att blanda ihop begreppen DAB+ och digitalisering. Han saknade en opartisk genomgång av vilken sorts digitalisering vi ska ha. Det finns en risk att vi bygger in oss i en teknik som inte är den bästa, sa han.

SR vd Cilla Benkö fyllde i med en annan aspekt. Om nu hela Europa enats om en teknik, varför skulle vi då välja en annan? menade hon. Det borde gå att gå ett beslut redan i år.(Radionytt, Resumé)

Kommentar: 
Liksom under Radiodagen 2012 glider Cilla Benkö på sanningen om DAB. Europa har inte enats om denna teknik utan det handlar enbart om rekommendationer från public servicebolagens intresseorganisation EBU (som dessutom också har pekat på DRM+ som alternativ teknik). Det finns inte heller beslut i någon EU-institution om en europeisk digital standard och inget land har heller beslutat stänga FM-bandet.

Debatten bekräftade att de två kommersiella bolagen inte kommer att satsa på DAB 
utan något slags statligt stöd. Regeringen vill dock att satsningen skall vara marknadsstyrd.

Med "radiobranschen" ingår inte i detta sammanhang ca 130 kommersiella eller ideella närradiostationer och ett hundratal svenska webbradiostationer.