torsdag 26 september 2013

Statligt bolag osaklig om radio i mobilnät

Rapport påstår att radio via mobilnäten är orealistiskt 
Teracom har nyligen beställt en rapport Marknätet vs mobilt bredband för radio som fastslår att det är ekonomiskt orealistiskt att sända radio via mobilnäten som ett alternativ till den planerade satsningen på ett DAB+-nät. Om all radiodistribution skulle ske via mobilnäten krävs en kapacitet som är större än den som idag används för data och tio gånger mer än vad som idag används för telefonsamtal. Detta är dock en helt osaklig bild av verkligheten. 


Det är nämligen ingen som på allvar föreslår att rundradion d.v.s. den marksända radion skall sändas med 3G/4G-näten. Det handlar i grunden om att ha ett modernt och robust marknät som når alla med de samhällsviktiga kanalerna, d.v.s. nuvarande FM-nätet, och sedan kompletterar mobilt bredband med en digitalradio med mångfald av tiotusentals kanaler. Detta finns redan och är också den tekniskt och ekonomiskt mest hållbara modell som bl.a. Post- och telestyrelsen förespråkar. Eftersom mobilnäten redan finns och växer snabbt blir denna internetradio helt enkelt en bonustjänst. Dessutom är det vanligt med FM-radio i mobiltelefoner.

Påståendet att det behövs tusentals fler sändare med mobilnäten än med DAB är således en lögnaktig vinkling som DAB-lobbyn just nu sprider både i Sverige och några andra länder.

Teracom bedriver nu en desinformationskampanj bl.a. med hjälp av denna rapport, som också presenteras på ett seminarium i Stockholm 24 oktober 2013 "Övergång från FM till DAB+". Till seminariet kommer väl kända företrädare för DAB-lobbyn att närvara bl.a. Jarle Ruud från Digitalradio Norge och Ford Ennals från Digital Radio UK. De ska berätta om erfarenheter och planer kring Norges och Storbritanniens kommande övergång till DAB+.