tisdag 8 oktober 2013

Radioreklamen fortsätter minska

Under det andra kvartalet gick försäljningen av radioreklam ned med 13 procent i en jämförelse med förra året. Radion har drabbats hårdare av den allmänna nedgången i reklammarknaden, som under andra kvartalet krympte med 3,7 procent. Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) tror på en fortsatt svag utveckling för radioreklamen i år. "IRM tror att 2013 utvecklas fortsatt svagt för radio, men att tillväxten kan återkomma 2014" säger IRM-s vd Madeleine Thor.

Enligt IRM-s senaste prognos för den totala reklammarknaden kommer försäljningen att minska med 1,9 procent för helåret 2013. Nästa år förväntas reklammarknaden att växa med 1,2 procent till 31,6 miljarder kronor. Radions del av medieinvesteringarna på reklammarknaden låg 2012 på 2,1 procent och denna andel kommer således att minska ytterligare under 2013. I jämförelse har Internet 24 %, dagspressen 21 % och TV 18 %.