torsdag 9 maj 2019

FM radio fortsätter i Norge i minst sju år. Bakslag för DAB-lobbyn

Mediemyndighet föreslår lokalradio får fortsätta till 2026. 
Omställning  till DAB kan kosta 1 miljard kronor.  
Att förbjuda lokala FM-sändningar redan 2021 skulle minska mediemångfalden, menar myndigheten Medietilsynet. I en rapport, beställd av kulturdepartementet, rekommenderar man att de 198 lokalradiostationerna, såväl  kommersiella som närradio, får fortsätta på FM ytterligare fem år. Framtiden för lokalradio har engagerat många.  Medietilsynet har fått synpunkter från över hundra organisationer, aktörer och lyssnare i samband med arbetet med rapporten, som presenterades för kulturminister Trine Skei Grande 8 maj. Men närmast ligger nu bollen i Stortinget som tar ett beslut om en månad.

Medietilsynet vill dock införa ”väsentliga begränsningar” för lokalradion på FM i de fyra stora städerna, där det sedan 2018 bara är tillåtet att sända närradio. Reklam ska helt förbjudas på FM i dessa områden. Idag får stationerna i storstäderna ha reklamintäkter på högst 135 000 kronor. Dessutom införs en regel om att tillståndshavaren måste sända själv på frekvensen och alltså inte överlåta sändningarna till andra aktörer. Det blir heller inga nya lokala FM-tillstånd i storstadsområdena, om politikerna följer myndighetens rekommendation.

Utanför storstäderna behålls de nuvarande reglerna. Det öppnas även för nya FM-tillstånd, åtminstone i de områden där det saknas lokala DAB-sändningar.

Vi har bland annat tittat på lokalradions betydelse för mediemångfalden, hur långt digitaliseringsprocessen har kommit, den ekonomiska situationen i branschen och värderat vilka hinder som kan finnas för lokalradions övergång från FM till digitalradio (DAB). Vårt råd är att FM-koncessioner för lokalradiostationer bör förlängas med fem nya år efter 2021, säger Mari Velsand, chef för Medietilsynet.

Medietilsynet motiverar sina slutsatser med att DAB-utbyggnaden inte är fullt genomförd. 10 av 37 regioner och 42 procent av befolkningen saknar lokal DAB-radio. Många lokalradioaktörer saknar dessutom ekonomiska förutsättningar för att klara en övergång till DAB. 

Det kostar enligt Medietilsynets uppgifter 750.000 kronor att sätta upp utrustning för DAB och dessutom tillkommer driftskostnader på 9.000 kronor per månad. Detta blir särskilt dyrt för stationer som inte kan dela kostnaderna med andra stationer i samma område.

Enligt en konsultrapport som beställts av Medietilsynet skulle en omställning av all norsk lokalradio från FM till DAB kosta totalt nära 1 miljard kr.

Ett förbud mot reklam på FM i storstäderna kan få dramatiska följder för minoritetsgrupper i närradion. Medietilsynets nye anbefalinger om at lokalradioene i storbyene ikke skal kunne tjene penger, kan bety slutten for Radio Latin-Amerika og Radio Inter FM, säger Hans Dahle, stationschef för Radio Latin-Amerika.

Kommentar och analys

Det finns redan nu ett brett stöd i Stortinget för att lokalradio ska få fortsätta på FM. Just nu utskottsbehandlas ett förslag från Senterpartiet om förlängning av FM-tillstånden till 2031. Detta är samma år som DAB-tillstånden går ut. Stortinget avgör frågan 11 juni 2019. Det blir Stortinget som i slutänden beslutar om förlängningen blir fem eller tio år.

De tre nationella DAB-aktörerna, som lämnat FM, bedriver ett intensivt lobbyarbete mot en förlängning. Man vill att det ursprungliga beslutet om att stänga FM helt ska gälla. Norge skulle därmed bli första och troligen enda, land i världen som inte har FM-radio. 

De två utländska radiokoncernerna Bauer och NENT vill framför allt bli av med kommersiell konkurrens på FM i de fyra storstadsområdena. I synnerhet är man inriktade på att bli av med konkurrensen från Radio Metro i Oslo. NENT har i sin senaste kvartalsrapport redovisat att radioreklamen går dåligt i Norge (DAB) i motsats till i Sverige (FM). 

Frågan är nu om politikerna kan fortsätta försöket att tvinga norrmännen över från FM till DAB, utan istället låta valet av radioplattform styras av medborgarnas behov och efterfrågan på en fri marknad.

Enligt statliga myndigheten Statistisk Sentralbyrå lyssnar endast halva befolkningen på radio 2018. 38% av befolkningen lyssnar via DAB. En tredjedel av befolkningen har ännu inte skaffat sig en DAB-mottagare. Däremot äger 90% av befolkningen över 12 år en smartphone (som inte kan ta emot DAB-radio).

Läs mer på lokalradio.no:

Stortinget

Läs även
Varför DAB-radio i Norge, men inte i Sverige?