fredag 3 maj 2019

Schweiz: FM-stängning försenas till 2024 - om den blir av.

Radioindustrin tvekar när DAB-lyssnandet inte ökar.
Schweiz har hittills varit det andra land, efter Norge, som planerade att stänga FM-radion. Men nu fortsätter man sannolikt längre med FM. Dessutom pekar mycket på att Internet blir den viktigaste radioplattformen. En talesman för telekommunikationsmyndigheten säger till zürichtidningen Tages Anzeiger att det nu ser ut att finnas åsikter om att radioindustrin ännu inte tagit beslut om planering för FM-avstängning och att FM-frekvenserna kan stängas av senare än förväntat, framåt 2024. Därmed missar man tidigare målsättning om en stängning 2021.

Problemet är att lyssningen på DAB+ inte växer som önskat. Under hösten gick 64 procent av alla radiominuter via digitala kanaler, men endast 33 procent DAB+ och nu 31 det ständigt växande Internet. Resten finns fortfarande på det analoga FM-nätet. Särskilt oroande är att användningen av DAB + till och med har minskat, om än med en procentenhet. Men för att stänga av FM-nätverket snart, måste andelen öka. Annars riskerar radiobranschen att det byggs ett nät som får färre lyssnare än förväntat.

Experter förväntar sig en sändardöd - ein Sendersterben - på DAB+, om FM-stängningen skjuts upp. Senast 2022, kan man få ekonomiska stöd för att bygga ett DAB-nät. Därefter måste radiostationerna behöva ta alla kostnader själva. För att kunna driva nätet kostnadseffektivt, behöver det bli så många radiostationer med som möjligt. Men nu hotas DAB-plattformen av det betydligt mindre kostsamma Internet.

Läs mer

Analys: Public servicebolaget i Schweiz (SSR) har redan tagit konsekvenserna av att de flesta tv-tittare nu väljer mottagning via bredband. SSR avvecklar under 2019 sitt digitala marksända tv-nät (DVB-T). Mycket talar för att radion kommer att gå samma väg - i god tid innan 2024.

Läs även