fredag 3 maj 2019

Befolkningen påstås vara nöjd med radion i Norge

DAB-lobbyn försöker manipulera opinionen inför FM-beslut
Med stöd av en nyligen genomförd undersökning hävdar myndigheten Medietilsynet att majoriteten av befolkningen är nöjd med radion. Det finns inget offentligt uppdrag som ligger till grund för detta krav, men det verkar vara en beordrad undersökning som genomförs i samarbete med NRK, P4-gruppen (NENT) och Bauer Media. Telefonundersökningen omfattar 1.000 personer som således skulle representera en befolkning på 5 miljoner.

TNS Kantar är leverantör av undersökningen. Det finns lite eller ingen information om undersökningsunderlaget eller hur frågorna ställs. Det vill säga den vetenskapliga metoden som används för att få siffrorna i den här "digitalradiografiska undersökningen".

En statlig myndighet bör vara försiktig med att använda siffror som erhållits från sådana tvivelaktiga undersökningar. Medietilsynets brist på insyn och inte minst ärligheten i frågor som rör radio blir ett stort demokratiskt problem, skriver Norsk Radiolytter Forening i en längre artikel.

Läs mer

Kommentar
Statistisk Sentralbyrå publicerade nyligen Mediebarometern 2018, med en betydligt större undersökningspopulation, som pekade på en betydligt minskad radiolyssning i Norge. Det är anmärkningsvärt att Medietilsynet, i stället för att lyfta fram en seriös statlig rapport från SSB, sprider resultatet av tvivelaktig kommersiell produkt. Man har också lyckats få ut ett pressmeddelande via NTB som nyhetsbyrån oreflekterat och okritiskt distribuerar till många tidningar. Den journalistiska granskningen har ställts åt sidan.

Medietilsynet ska nästa vecka lämna sitt förslag till Kulturdepartementet om lokalradion ska få fortsätta sända på FM efter 2021. Trycket på myndigheten och politiker i Stortinget är inte oväntat mycket hårt från DAB-lobbyn. Får FM bli kvar i Norge ökar risken för att det världsunika DAB-projektet havererar.

Läs även