måndag 29 april 2019

Nytt bottenrekord i Norge: Endast halva befolkningen lyssnar på radio

Statens egna mätningar bekräftar DAB-fiaskot
Endast ungefär hälften av befolkningen lyssnade på vanlig radio (FM, DAB eller lokalradio), Internetradio eller båda dagligen 2018. Det är bottenrekord. Den genomsnittliga lyssningen i befolkningen var 1 timme och 8 minuter, enligt norska mediebarometerns undersökning för Statistisk sentralbyrå (SSB).  – Dette er både den laveste andelen radiolyttere og den laveste lyttertiden vi har målt i løpet årene undersøkelsen har vært gjennomført, säger Emma Castillo Schiro, som ansvarar för den norska mediebarometern 2018.

Siffrorna visar att 71 procent av befolkningen lyssnade på radio dagligen 1991, innan andelen föll gradvis till 2000 när den stabiliserades mellan 54 och 60 procent fram till 2016, när den började minska igen.

Många har tillgång till DAB-radio men endast hälften lyssnar.

38 procent av befolkningen lyssnade på DAB-radio förra året. Det är en ökning från 33% året innan. Antalet som har DAB-radio hemma har ökat från 65 procent år 2017 till 72% förra året. Drygt hälften - 51% - har DAB-radio i bilen. 

NRK P1 är landets största kanal när det gäller antalet lyssnare, medan P4 är på andra plats. P3 och Radio Norge följer precis bakom. NRK P1 ensam har en lyssningssammanställning på 14%, men alla NRK-kanaler har ett stöd på 27%. För lokalradio är 8%, ökat med 2 procentenheter från 2017.

NRK P1 är landets största kanal när det gäller antalet lyssnare, medan P4 är på andra plats. P3 och Radio Norge följer precis bakom. NRK P1 ensam har en lyssningssammanställning på 14 procent, vilket innebär att alla NRK-kanaler tillsammans har ett stöd på 27 procent.
(NTB)

De kommersiella bolagen egna mätningar styr myndigheternas bedömningar.

Statistisk sentralbyrå beställer den årliga medieundersökningen på statens vägnar.
Det visar verkligheten i det norska medielandskapet och rapporten påverkas inte av externa aktörer som Bauer och P4-gruppen (NENT). Den ger en god översikt över den allmänna medieanvändningen i Norge är därför helt oberoende analyser avseende resultaten för radioindustrin i Norge. Undersökningen omfattar alla oberoende ljudtjänster även lokal radio på FM, musikströmming och podcasting.

De nationella radiooperatörerna NRK, P4-gruppen och Bauer Media gör däremot egna kommersiella mätningar genom analysbolaget Nielsen. Dessa mätningar täcker bara radioljud för egna radiokanaler på DAB och egna podcasts via Internetradio. Således inte andra ljudtjänster utanför dessa tre operatörers egna varumärken.

Mätningar från Nielsen ger en skev bild - med naturlig fördel för dem som beställer dessa mätningar. Syftet är att öka intäkterna för P4-gruppen och Bauer Media. Samtidigt ska övergången till DAB-radio och likvidationen av FM-radio påskyndas. triopolets egna mätningar finns bl.a. inte lokalradion på FM med.

SSB skriver i sitt pressmeddelande att 50% av befolkningen lyssnar på vanlig radio (FM, DAB eller lokalradio), Internetradio eller båda under 2018. Notera ordalydelsen "vanlig radio" - SSB inkkuderar lokal radio och FM - förutom DAB, medan Bauer Medias analyschef talar bara om sina egna kanaler på DAB - genom sitt egna mätsystem som kan betecknas som inte trovärdigt.

De statliga mediemyndigheterna betraktar DAB som en framgång eftersom man fått veta att radiolyssnandet är tillbaks på en normal nivå. Men Medietilsynets bedömning grundar sig på på en kommersiell mätmetod som helt och hållet utesluter allt lyssnande vid sidan av triopolet NRK, P4 Group och Bauer Media. Medietilsynet väljer således att bortse från statens egna mätningar.

Läs