söndag 4 mars 2018

Public service i Schweiz överlevde politisk attack - igen

Hetsig folkomröstningskampanj ”No Billag” i fyra månader
I en folkomröstning tog väljarna idag avstånd från förslaget om att avskaffa den obligatoriska licensavgiften för public servicebolagen i Schweiz (SRG) som också inkluderar stöd till lokal radio och närradio.  71,6% av väljarna sade nej till initiativet, som lanserades av ungdomsavdelningarna i två stora politiska partier till höger. Alla kantoner kommer sannolikt att avvisa initiativet.


"No Billag” kan översättas med ”Nej till Radiotjänst”.  Kampanjen, som i stor utsträckning stöddes av det högra schweiziska folkpartiet och högerradikala grupper, försökte begränsa omfattningen av statlig inblandning. Deras argument var att SRG är för dominerande och innebär störande konkurrens för privata medieföretag. No Billag stöddes också av Federationen för små och medelstora företag, som menade att licensavgiften var orättvis för företag.

På den vinnande sidan av söndagens omröstning var regeringen, de flesta av landets politiska partier, liksom stora institutioner och organisationer. De menade att avskaffande av licensavgiften skulle innebära slutet för SRG, en nyckelinstitution som bidrar till sammanhållningen i det flerspråkiga landet och har betydelse för en fungerande demokrati. 
 

Of course this is a good day for the SRG, because, by voting in this way, the voters have legitimised the concept of public service media,  sade SRG:s styrelseordförande Jean-Michel Cina,. And the result is equally pleasing for the 34 private radio and TV stations which receive some of the licence fee. But above all it's a good day for everyone who believes it is important to have an independent, balanced news service in all four linguistic regions, and that it is important to produce our own Swiss films, support local music and bring Swiss sporting events into people's sitting rooms, fortsatte Cina. What the majority supported today is the idea of a cohesive and diverse Switzerland.

TV-avgiften i Schweiz är på motsvarande ca 4.000 kr/år och finansierar till 75 % SRG, som i övrigt reklamfinansieras.

Läs även
Folkomröstning om public servicefinansiering i Schweiz - igen