torsdag 8 mars 2018

DAB+ lyfte inte radiomarknaden i Danmark

Lyssnarna saknar mervärde för marksänd digitalradio.
När danska DAB-nätet uppgraderades i oktober 2017 till DAB+ sjönk DAB-lyssningen med 40%, enligt DR. Uppåt 400.000 mottagare med gamla DAB-systemet blev obrukbara. Många lyssnare gick istället över till FM eller Internet.  Det riksutbud som nu erbjuds på DAB+ består av 17 kanaler, som alla kan även avlyssnas on-line och i de flesta fall också på FM. Det finns således inget mervärde för lyssnarna att lämna FM eller online.


Det är därför inte överraskande att Teracom ännu inte hittat nya entreprenörer för nationell marksänd digitalradio. Kanalerna som erbjuds är nio public servicekanaler; DR P1-P8 och Radio 24syv, de kommersiella Bauers Nova, the Voice, Radio 100, Radio Soft, My Rock och PopFM samt Extrabladet. Dessutom finns BBC World Service som dock inte ger Teracom några intäkter. Berlinske delade tidigare ägarskap med Bauer i PopFM, men har nu dragit sig ur. Det finns också ett antal regionala aktörer. Andel lyssningen på DAB+ har uppskattats till cirka 15% på veckobasis.

Mervärdet för såväl radioaktörer som konsumenter att engagera sig i DAB+ har minskat betydligt senaste tiden. Politiker har i flera år haft ambitioner att vidga radiomarknaden med hjälp av DAB. Trots detta är Danmarks Radio utan konkurrens med en betydande andel av all radiolyssning; 73% (inkluderar samtliga tre lyssningsplattformar).

Lyttertal uge 7 2018
Kanalöversikt DAB+

Läs även
Danskt DAB-fiasko - FM-lyssningen ökade