onsdag 7 mars 2018

Striden om norsk radio: Lyssnarna organiserar sig

FM-radions breda stöd ökar i Norge under 2018
Lokalradiostationer har vitaliseras när nationell radio lämnat FM och nu har radiolyssnarna engagerat sig på en nivå som uppmärksammas även utomlands. DAB har mött stort motstånd hos lyssnarna, som aldrig tillfrågats. De kritiska åsikterna dominerar i dagspressen och i sociala medier. Facebook-gruppen Nei til tvangsinnføring av DAB fick 8.000 medlemmar på nio månader. Nu
har fristående Norsk Radiolytter-Forening (NRLF) bildats, för att tillvarata lyssnarnas intressen.

Föreningens syfte är enligt stadgarna:

  • NRLF:s formål er å ivareta norske radiolytteres interesse for en livskraftig norsk radio. Foreningen vil arbeide for å fremme utviklingen av analog og digital radio, trådløst og kabel. Foreningen vil videre arbeide for ytringsfrihet og mangfold i det norske radiolandskapet gjennom å fremme foreningens formål overfor politikere, media og befolkningen. NRLF skal motvirke dannelsen av monopol og arbeide for mangfold innen radio, både kommersielt og ideelt drevet.
NRLF räknar med att samla tusentals medlemmar och kommer att upprätta en dialog med politiker, departement och myndigheter. NRLF ska samarbeta med andra organisationer i Norge och utomlands.

Föreningen är partipolitiskt oberoende och har inga kopplingar till intressen i mediebranschen. NRLF:s vision är att politiska beslut om infrastrukturförändringar inom radiosektorn ska baseras på ett objektivt och brett faktaunderlag som inkluderar lyssnarnas behov och önskemål. Styrelseordförande är Normann Støylen och sekreterare är Bjørn Authén.

Webb: www.nrlf.no
Facebook: https://www.facebook.com/norskrlf/
Twitter: https://twitter.com/NrlfForening