tisdag 5 februari 2013

EBU-rapport om DRM+ på FM-bandet i Stockholm

European Broadcasting Union, public servicebolagens intresseorganisation, har nu publicerat en omfattande och detaljerad rapport som redovisar relevanta parametrar och planeringskriterier för övergång till digitala sändningar på FM-bandet d.v.s. DRM+ I Band II (87,5-108 MHz). Man presenterar två scenarier: ett där man ersätter de analoga Fm-sändningarna med DRM+ och ett annat där man lägger till en DRM+ sändning på en ny frekvens. Planeringsövrningarna har gjorts utifrån sändarpositioner i Stockholm, Frankfurt och Edinburg. I Stockholm handlar det om sändarpositionerna Nackamasten (92,4 SR) och Hägerstensåsen (95,3 närradio).