tisdag 26 februari 2013

DRM utmanövrerat från europeisk radiokonferens

Radio Days Europe är en konferens för den europeiska radiobranschen som i år går av stapeln i Berlin 17-19 mars. Bland aktuella frågor kan man räkna med ett intresse för digitalradiofrågorna bl.a. diskussionen om de olika systemen DAB och DRM liksom kampanjen för att stänga FM-bandet.

Nu har dock DRM Consortium helt dragit sig ur deltagande och kommer inte ens finnas med på anslutande utställning.
Skälet är inte bristande intresse utan arrangörerna gav DRM en undanskymd roll. DRM får inte delta i panelen för det enda seminariet om digitalradio Digital Future – where does digital radio stand today?

Som det ser ut idag har en DAB-lobby tagit full kontroll över agendan för digitalradio på Radio Days Europe. Konferensorganisationen består till större delen av personer verksamma inom nordiska public servicebolag främst NRK och SR.