tisdag 22 januari 2013

Staten får stå för alla DAB-kostnader

Privatradio och närradio kan inte finansiera övergång till digitalradio

Investeringskostnaden i digitalradio är betydande och omöjligt för marknadens aktörer att finansiera under nuvarande förhållanden skriver RAB – Privatradions intresseorganisation – sitt remissyttrande över public servicebetänkandet.  RAB vill att regering och riksdag i den fortsatta diskussionen om finansieringen av digitalradio entydigt slår fast att såväl SR som privatradion ges resursförstärkning i olika former för att genomföra en övergång till digitalradio. En betydande sänkning av koncessionsavgifterna kan villkoras med att de kommersiella aktörerna genomför en övergång till digitalradio.

Närradions Riksorganisation (NRO) är mycket tveksam till en digitalisering av ljudradiosändningar i Sverige. Beror främst på att de olika tekniker som framtagits inte kan utnyttjas av närradion. De kostnader som skulle uppstå vid en eventuell övergång till digitalteknik måste för närradions del bekostas av staten. När det gäller sändningskostnaderna i ett digitalt system menar NRO att staten har ett stort ansvar för närradions fortlevnad. NRO anser att FM-band och digitalradio kan leva parallellt under överskådlig tid tills bättre underlag och användbar teknik tagits fram som kan användas av alla radioformer till vettigt pris och användbarhet.